NROS

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

„Pomáháte? Pomůžeme.“

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) existuje již téměř dvacet let a patří mezi největší neziskové organizace v České republice. Jejím posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Od svého založení úspěšně podpořila více než 4 800 projektů částkou přesahující 1,7 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů ze zdrojů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů.

NROS podporuje především takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněný skupinám, hájí lidská práva a demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jedna z klíčových cílových skupin, děti a mladí lidé, je podporována v rámci specifických programů. NROS také trvale usiluje o zvyšování informovanosti a vzdělání v oblasti neziskového sektoru.

VIZE

„Dáváme lidi do pohybu.“

Vizí NROS je společnost odpovědných, aktivních jednotlivců, kteří jsou sami nebo v dobrovolně vytvářených společenstvích schopni ovlivňovat věci veřejné a upevňovat demokratické hodnoty, občanská práva a svobody, prosazovat toleranci, projevovat solidaritu a podporu sobě navzájem.

NROS jako své základní poslání chápe podporu organizací občanské společnosti tak, aby byly schopné přispívat k prosazování této vize. Tuto roli NROS naplňuje financováním, propojováním a slaďováním zájmů, vzděláváním a profesionalizací organizací občanské společnosti nebo jednotlivců, protože je považuje za důležitý předpoklad pro udržení demokratických hodnot v národním, ale i celoevropském měřítku.

Pomozte dětem

Projekt NROS a České televize podporující ohrožené a znevýhodněné děti

NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti
Česká televize
Pomozte dětem

Generální partner

České teplo

Partneři

Newton mediaEdenredProfipřekladatelTurner PRzasilkovna.czEpoch TimesAlbatrosžLUTÉ LÁZNĚKVMSOlymptoyTRASER spol. s.r.o.Praha 5Divadlo pohádekVideoboardDeníkDopravní podnik hlavního města PrahyMountfield a.s.Čtení pomáháDM LIFE, S.R.O.TympanumPrávoLedmultimediaFresenius KabiMailkitPay UReprosamBest CoffeeObchod dětemMONETA Money Bank, a.s.OP TigerCityBeeAD-NetFórum dárcůSchneider Electric CZ, spol. s r. o.Vera GurmetSTEMAZ facilityImpulsJohnson & JohnsonDivadlo Na FidlovačceCITY DIGITAL MEDIAČeské dráhyLa FabrikaLab storeAUKRO