NROS

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

„Pomáháte? Pomůžeme.“

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) existuje již téměř dvacet let a patří mezi největší neziskové organizace v České republice. Jejím posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Od svého založení úspěšně podpořila více než 4 800 projektů částkou přesahující 1,7 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů ze zdrojů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů.

NROS podporuje především takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněný skupinám, hájí lidská práva a demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jedna z klíčových cílových skupin, děti a mladí lidé, je podporována v rámci specifických programů. NROS také trvale usiluje o zvyšování informovanosti a vzdělání v oblasti neziskového sektoru.

VIZE

„Dáváme lidi do pohybu.“

Vizí NROS je společnost odpovědných, aktivních jednotlivců, kteří jsou sami nebo v dobrovolně vytvářených společenstvích schopni ovlivňovat věci veřejné a upevňovat demokratické hodnoty, občanská práva a svobody, prosazovat toleranci, projevovat solidaritu a podporu sobě navzájem.

NROS jako své základní poslání chápe podporu organizací občanské společnosti tak, aby byly schopné přispívat k prosazování této vize. Tuto roli NROS naplňuje financováním, propojováním a slaďováním zájmů, vzděláváním a profesionalizací organizací občanské společnosti nebo jednotlivců, protože je považuje za důležitý předpoklad pro udržení demokratických hodnot v národním, ale i celoevropském měřítku.

Pomozte dětem

Projekt NROS a České televize podporující ohrožené a znevýhodněné děti

NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti
Česká televize
Pomozte dětem

Generální partner

České teplo

Partneři

CityBeeAZ facilityVera GurmetTympanumReprosamFresenius KabiProfipřekladatelAlbatroszasilkovna.czObchod dětemDeníkOlymptoyImpulsLedmultimediaMountfield a.s.Dopravní podnik hlavního města PrahyDM LIFE, S.R.O.TRASER spol. s.r.o.Pay UKVMSLab storeJohnson & JohnsonSTEMPrávoMailkitNewton mediaMONETA Money Bank, a.s.Fórum dárcůžLUTÉ LÁZNĚPraha 5AUKROCITY DIGITAL MEDIABest CoffeeLa FabrikaČtení pomáháOP TigerSchneider Electric CZ, spol. s r. o.České dráhyEpoch TimesEdenredTurner PRDivadlo pohádekVideoboardDivadlo Na FidlovačceAD-Net