Pomozte dětem > O Pomozte dětem > Komu pomáháme

Komu pomáháme

Sbírka v rámci ročních projektů podporuje děti a mladé lidi, kteří nejsou starší osmnácti let, žijí na území České republiky a jsou ohroženi či znevýhodněni.

 Děti se zdravotním znevýhodněním:

 1. Děti se smyslovým postižením (zrakové, sluchové, hluchoslepota)
 2. Děti s tělesným postižením (DMO, omezení hybnosti, vrozené poruchy a onemocnění, úrazy)
 3. Děti s poruchami psychického vývoje (specifické poruchy řeči a jazyka, školních dovedností, chování, ADHD,

pervazivní vývojové poruchy – autismus)

 1. Děti s mentálním postižením
 2. Děti s kombinovaným postižením
 3. Děti dlouhodobě nemocné
 4. Děti s jiným specifickým zdravotním znevýhodněním

 Děti se sociálním znevýhodněním:

 1. Děti žijící mimo vlastní rodinu (pěstounská péče, adopce, děti z dětských domovů)
 2. Děti žijící v sociálně slabých rodinách
 3. Děti žijící v dysfunkčních rodinách (alkoholismus, drogy, domácí násilí, psychická zátěž a nemoci)
 4. Děti znevýhodněné sociálním vyloučením (romské děti, emigranti)

 Děti v ohrožení, krizi

 1. Děti týrané, zneužívané, zanedbávané
 2. Děti ohrožené závislostmi, agresivitou, šikanou, kyberšikanou a jiným rizikovým chováním

Pomozte dětem

Projekt NROS a České televize podporující ohrožené a znevýhodněné děti

NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti
Česká televize
Pomozte dětem

Generální partner

České teplo

Partneři

STEMEdenredPrávoDivadlo pohádekDopravní podnik hlavního města PrahyProfipřekladatelObchod dětemImpulsVideoboardDeníkPay UTurner PRLedmultimediaTRASER spol. s.r.o.Čtení pomáháMONETA Money Bank, a.s.Divadlo Na FidlovačceOP TigerMountfield a.s.OlymptoyAD-NetžLUTÉ LÁZNĚLa FabrikaFresenius KabiTympanumEpoch TimesVera GurmetSchneider Electric CZ, spol. s r. o.MailkitCityBeeAZ facilityKVMSReprosamPraha 5Best CoffeeDM LIFE, S.R.O.Lab storeAlbatrosNewton mediaAUKROFórum dárcůJohnson & JohnsonČeské dráhyCITY DIGITAL MEDIAzasilkovna.cz