Pomozte dětem > Žádost o pomoc > NNO – ROČNÍ projekty

NNO – ROČNÍ projekty

 Výběrové řízení pro roční projekty (20. ročník)  bude vyhlášeno 1. 9. 2017.

 

Vyhlášení: 1. 9. 2017

Termín uzávěrky: 29. 9. 2017 do 16 hod.

Délka realizace projektu: 12 měsíců

Doba realizace: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2018

Harmonogram

 

Dokumenty k vypracování žádosti (dokumenty budou zveřejněny v průběhu července 2017)

Příručka pro žadatele – roční projekty

Pokyny k rozpočtu

Formulář žádosti

Formulář vyplňujte prostřednictvím programu Microsoft Excel (z řady Microsoft Office do verze MS Office 2010, ve vyšších verzích není Formulář plně funkční). Při otevření projektové žádosti Vás počítač pravděpodobně vyzve k povolení Maker, což prosím udělejte.

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele proběhne v polovině zaří 2017 v Praze (datum bude upřesněno)

 

Časté dotazy 

 

Cíle:

Pomozte dětem charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, zaměřený na přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku, které žijí v České republice.

 • Zvýšit kvalitu života dětí v ČR.
 • Vytvářet rovné příležitosti pro všechny děti a různé skupiny dětské populace v ČR.
 • Podporovat práva dětí na život ve své rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.

Základní principy:

 • Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let, které žijí v České republice.
 • Pomoc realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím individuálních a ročních projektů.
 • Žádosti hodnotí komise složené z odborníků, které posuzují a vybírají jednotlivé projekty
 • Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun v dané oblasti ve prospěch definovaných cílových skupin.
 • Projektová žádost musí být vyplněna ve formuláři žádosti, který stanoví NROS.
 • Každá NNO může podat do každé uzávěrky výběrového řízení jen jednu žádost.
 • Příspěvky NEJSOU poskytovány na cesty do zahraničí, zahraniční pobyty nebo jakékoliv požadavky realizované v zahraničí, na jednorázové krátkodobé akce, na výzkum, na deficitní financování nebo na úhradu půjček, na přerozdělování finančních prostředků další organizaci, na úhradu zákonné povinnosti.
 • Maximální výše nadačního příspěvku je 350 000 Kč.
 • Spolufinancování není nutné.
 • Podrobné instrukce a pravidla najdete v Příručce pro žadatele – roční projekty.
 • Organizace s nárokem na podporu budou zveřejněny se startem kampaně v médiích a pro ně budeme do května 2017 peníze sbírat. Takže v každou chvíli bude jasné, kdo usiluje o podporu a na jaký projekt může dárce přispět.
 • Více o jednání hodnoticích komisí.

Výsledky

Přehled všech dosud podpořených projektů z minulých ročníků naleznete zde.

Hodnoticí komise

Pomozte dětem

Projekt NROS a České televize podporující ohrožené a znevýhodněné děti

NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti
Česká televize
Pomozte dětem

Generální partner

České teplo

Partneři

Vera GurmetPrávoOP TigerEdenredImpulsDivadlo Na FidlovačceObchod dětemSchneider Electric CZ, spol. s r. o.STEMČeské dráhyPraha 5OlymptoyTympanumFórum dárcůCITY DIGITAL MEDIAAD-NetAlbatrosProfipřekladatelDeníkMailkitMONETA Money Bank, a.s.Best CoffeeAZ facilityPay UEpoch TimesžLUTÉ LÁZNĚLab storeDM LIFE, S.R.O.Čtení pomáháTRASER spol. s.r.o.Turner PRReprosamKVMSLa FabrikaCityBeeJohnson & JohnsonDopravní podnik hlavního města PrahyAUKROFresenius KabiLedmultimediaMountfield a.s.VideoboardNewton mediaDivadlo pohádekzasilkovna.cz