Pomozte dětem > Potřebujeme pomoc > NNO – ROČNÍ projekty

NNO – ROČNÍ projekty

 

 

Nové výběrové řízení pro roční projekty (20. ročník)  bude vyhlášeno 1.9.2017.

 

 

Výběrové řízení 19. ročníku bylo ukončeno.

Vyhlášení: 1. 9. 2016

Termín uzávěrky: 30. 9. 2016 do 16 hod.

Délka realizace projektu: 12 měsíců

Doba realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018

Harmonogram

 

Seminář pro žadatele

Seminář proběhl 15. 9. 2016 od 10 do 14 hod v Praze ve Žlutých lázních 

Prezentace ze semináře

Časté dotazy 

  

Místa a termíny hodnoticích komisí pro jednotlivé regiony

Severozápad

4.11.2016 od 10 :00, Dobrovolnické centrum o.s., Prokopa Diviše 1605/5,Ústí nad Labem

Jihozápad

7.11.2016 od 10:00 , Fakulta Pedagogická, Západočeská univerzitaVeleslavínova 42, Plzeň

Severovýchod

9. 11. od 10:00 hod, Občanské sdružení D.R.A.K, Oblačná 450/1, 460 05 Liberec

Jihovýchod

11. 11. 2016 od 10 :30 hod,Česká televize, Brno-Líšeň, Trnkova 117, 628 00 Brno

Střední Čechy

14. 11. od 10 hod, NROS  Na Václavce 1135/9, Praha 5

Střední Morava a Moravskoslezko

14. 11. od 10 hod, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Žižkovo nám. 5,  Olomouc

Praha

15. 11. od 10 hod, NROS  Na Václavce 1135/9, Praha 5

Více o jednání hodnoticích komisí.

 

Dokumenty k vypracování žádosti

Příručka pro žadatele – roční projekty

Pokyny k rozpočtu

Formulář žádosti

Formulář vyplňujte prostřednictvím programu Microsoft Excel (z řady Microsoft Office do verze MS Office 2010, ve vyšších verzích není Formulář plně funkční). Při otevření projektové žádosti Vás počítač pravděpodobně vyzve k povolení Maker, což prosím udělejte.

Cíle:

Pomozte dětem charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, zaměřený na přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku, které žijí v České republice.

 • Zvýšit kvalitu života dětí v ČR.
 • Vytvářet rovné příležitosti pro všechny děti a různé skupiny dětské populace v ČR.
 • Podporovat práva dětí na život ve své rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.

Základní principy:

 • Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let, které žijí v České republice.
 • Pomoc realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím individuálních a ročních projektů.
 • Žádosti hodnotí komise složené z odborníků, které posuzují a vybírají jednotlivé projekty
 • Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun v dané oblasti ve prospěch definovaných cílových skupin.
 • Projektová žádost musí být vyplněna ve formuláři žádosti, který stanoví NROS.
 • Každá NNO může podat do každé uzávěrky výběrového řízení jen jednu žádost.
 • Příspěvky NEJSOU poskytovány na cesty do zahraničí, zahraniční pobyty nebo jakékoliv požadavky realizované v zahraničí, na jednorázové krátkodobé akce, na výzkum, na deficitní financování nebo na úhradu půjček, na přerozdělování finančních prostředků další organizaci, na úhradu zákonné povinnosti.
 • Maximální výše nadačního příspěvku je 350 000 Kč.
 • Spolufinancování není nutné.
 • Podrobné instrukce a pravidla najdete v Příručce pro žadatele – roční projekty
 • Organizace s nárokem na podporu budou zveřejněny se startem kampaně v médiích a pro ně budeme do května 2017 peníze sbírat. Takže v každou chvíli bude jasné, kdo usiluje o podporu a na jaký projekt může dárce přispět.

Výsledky

Přehled všech dosud podpořených projektů z minulých ročníků naleznete zde.

Hodnoticí komise

Pomozte dětem

Projekt NROS a České televize podporující ohrožené a znevýhodněné děti

NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti
Česká televize
Pomozte dětem

Generální partner

České teplo

Partneři

Divadlo Na FidlovačceCITY DIGITAL MEDIANewton mediaAD-NetDopravní podnik hlavního města PrahyFresenius KabiLedmultimediaČeské dráhyVideoboardObchod dětemJohnson & JohnsonČtení pomáháAZ facilityTympanumDM LIFE, S.R.O.ImpulsPraha 5Olymptoyzasilkovna.czReprosamMountfield a.s.MONETA Money Bank, a.s.Vera GurmetLab storeTRASER spol. s.r.o.PrávoProfipřekladatelSchneider Electric CZ, spol. s r. o.Pay UEdenredDivadlo pohádekFórum dárcůTurner PRDeníkLa FabrikaAlbatrosAUKROKVMSEpoch TimesBest CoffeeMailkitSTEMžLUTÉ LÁZNĚCityBeeOP Tiger