Pomozte dětem > Projekty > Pro žadatele > Podmínky a pravidla

Podmínky a pravidla

Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou zaměřený na přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice. 

Projekt si klade za cíl:
• Zvýšit kvalitu života dětí v ČR.
• Vytvářet rovné příležitosti pro všechny děti a různé skupiny dětské populace v ČR.
• Podporovat práva dětí na život ve své rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.
 
Typy podporovaných projektů
Žadatelé v rámci výběrového řízení předkládají k posouzení projekt, na jehož realizaci požadují poskytnutí nadačního příspěvku ze sbírky Pomozte dětem. Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun v dané oblasti ve prospěch definovaných cílových skupin.

V rámci výběrového řízení jednotlivých ročníků sbírky je možné žádat příspěvky na dva typy projektů:

 • Roční projekt
 • Individuální projekt


Roční projekt

Je možné žádat o podporu ročních projektů, zaměřených na široké spektrum aktivit pomáhajících dětem. Maximální výše nadačního příspěvku je 350 000 Kč.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí v 19. ročníku sbírky Pomozte dětem: 30. 9. 2016.
Délka realizace projektu: 12 měsíců

Potřebné dokumenty k sepsání úspěšné roční projektové žádosti v 19. ročníku připravujeme.

Individuální projekty

Žádost podává nezisková organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti. Maximálně lze žádat o částku 35 000 Kč pro jedno dítě v rámci jednoho sbírkového ročníku. V určitých případech je možné podat individuální projekt ve prospěch více dětí v jedné domácnosti.

Organizace může v rámci ročníku podat až tři různé individuální projekty podporující neidentické děti (v každé uzávěrce jeden). Zároveň je také možné nepodpořený individuální projekt podat opakovaně do dalších uzávěrek v ročníku.

Žádosti je možné podávat 3× do roka a jsou hodnoceny samostatnou komisí, která zajistí rychlé zhodnocení žádostí a udělení podpory.

Uzávěrky pro podávání individuálních žádostí:

 • 2. uzávěrka: 14. 10. 2016 do 16 hod
 • 1. uzávěrka: 15. 6. 2016 do 16 hod
 • 3. uzávěrka: 15. 2. 2017 do 16 hod

Zahájení realizace projektů: 

Pro projekty podpořené v 1.uzávěrce 18. ročníku – 1. 7. 2016
Pro projekty podpořené v 2.uzávěrce 18. ročníku – 1. 11. 2016
Pro projekty podpořené v 3.uzávěrce 18.ročníku  – 1. 3. 2017

Délka realizace projektu: 6–12 měsíců.

Potřebné dokumenty k sepsání úspěšné individuální projektové žádosti jsou ke stažení v sekci Formulář žádosti.

Dlouhodobě vychází veřejné výběrové řízení sbírky Pomozte dětem z následujících principů:

 • Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku, které žijí v České republice.
 • Pomoc dětem realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím individuálních, ročních  projektů, na jejichž realizaci jsou příspěvky ze sbírky určeny. Přípustné jsou následující tři právní formy NNO: spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, ústav.
 • Projektová žádost musí být vyplněna v určeném formuláři žádosti, který stanoví NROS.
 • Každá NNO může podat do každé uzávěrky výběrového řízení jen jednu žádost.
 • Příspěvky NEJSOU zásadně poskytovány na cesty do zahraničí, zahraniční pobyty nebo jakékoliv požadavky realizované v zahraničí, na jednorázové krátkodobé akce, na výzkum, na deficitní financování nebo na úhradu půjček, na přerozdělování finančních prostředků další organizaci, na úhradu zákonné povinnosti.
 • Podrobné instrukce a pravidla naleznete v příručce pro žadatele
   

 

Pomozte dětem

Projekt NROS a České televize podporující ohrožené a znevýhodněné děti

NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti
Česká televize
Pomozte dětem

Generální partner

České teplo

Partneři

Raiffeisenbank, a. s.EuroAWKSTEMMEDIANDPMODUSY professionalInisoftČeský Rozhlas 2 – PrahaJohnson & JohnsonRM GastroBigboardObchod dětemNewton mediaEuforieReprosamStarbucksCAPGEMINIBea BeautyELKOVVera GurmetVideoboardCITY DIGITAL MEDIATurner PRJCDecauxMailkitColliersRailreklamDeníkLedmultimediaBiosferaDOMINOENVISPOTGazzeta groupPutt PDAlbatrosSmartADLab storeAD-NetDopravní podnik hlavního města PrahyRadio JuniorČtení pomáháČeské dráhySchneider Electric CZ, spol. s r. o.Pecka modelářSamuel HornekCityBeeBRAINZONEArtinDeluxe TeamSKYPAPEREdenredNext RealityžLUTÉ LÁZNĚKluk z plakátuMini-Z RacerAUKROCrownKVMSFórum dárcůSIP OF COFFEE