Pomozte dětem > Projekty > Pro žadatele > Podmínky a pravidla

Podmínky a pravidla

Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou zaměřený na přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice. 

Projekt si klade za cíl:
• zvýšit kvalitu života dětí v ČR,
• vytvářet rovné příležitosti pro všechny děti a různé skupiny dětské populace v ČR,
• podporovat práva dětí na život ve své rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.
 
Typy podporovaných projektů
Žadatelé v rámci výběrového řízení předkládají k posouzení projekt, na jehož realizaci požadují poskytnutí nadačního příspěvku ze sbírky Pomozte dětem. Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun v dané oblasti ve prospěch definovaných cílových skupin.

V rámci výběrového řízení 18. ročníku sbírky bude možné žádat příspěvky na dva typy projektů:

  • Individuální projekt
  • Roční projekt


Roční projekt

Je možné žádat o podporu ročních projektů (zaměřených na široké spektrum aktivit pomáhajících dětem. Maximální výše nadačního příspěvku je 350 000 Kč.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí byl 10. prosince 2015.
Délka realizace projektu: 12 měsíců
Zahájení realizace projektů: 1.7.2016 ukončení k 30.6.2017


Potřebné dokumenty k sepsání úspěšné roční projektové žádosti jsou ke stažení v sekci Formulář žádosti.

 

Individuální projekty


Žádost podává nezisková organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti. Maximálně lze žádat o částku 35 000 Kč pro jedno dítě v rámci jednoho sbírkového ročníku. V určitých případech je možné podat individuální projekt ve prospěch více dětí v jedné domácnosti.


Organizace může v rámci ročníku podat až tři různé individuální projekty podporující neidentické děti (v každé uzávěrce jeden). Zároveň je také možné nepodpořený individuální projekt podat opakovaně do dalších uzávěrek v ročníku.


Žádosti je možné podávat 3× do roka a jsou hodnoceny samostatnou komisí, která zajistí rychlé zhodnocení žádostí a udělení podpory.

Uzávěrky pro podávání individuálních žádostí:

1. uzávěrka 15. 6. 2016 do 16 hod

2. uzávěrka 14. 10. 2016 do 16 hod

3. uzávěrka  15. 2. 2017 do 16 hod

Zahájení realizace projektů: 

Pro projekty podpořené v 1.uzávěrce 18. ročníku – 1. 7. 2016
Pro projekty podpořené v 2.uzávěrce 18. ročníku – 1. 11. 2016
Pro projekty podpořené v 3.uzávěrce 18.ročníku  – 1. 3. 2017

Délka realizace projektu: 6–12 měsíců.

Potřebné dokumenty k sepsání úspěšné individuální projektové žádosti jsou ke stažení v sekci Formulář žádosti.

Dlouhodobě vychází veřejné výběrové řízení sbírky Pomozte dětem z následujících principů:

  • Pomoc dětem realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím individuálních, ročních  projektů, na jejichž realizaci jsou příspěvky ze sbírky určeny. Přípustné jsou následující tři právní formy NNO: spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, ústav.
  • Projektová žádost musí být vyplněna na tomu určeném formuláři žádosti, který stanoví NROS.
  • Každá NNO může podat do každé uzávěrky výběrového řízení jen jednu žádost.
  • Příspěvky NEJSOU zásadně poskytovány na cesty do zahraničí, zahraniční pobyty nebo jakékoliv požadavky realizované v zahraničí, na jednorázové krátkodobé akce, na výzkum, na deficitní financování nebo na úhradu půjček, na přerozdělování finančních prostředků další organizaci, na úhradu zákonné povinnosti.
  • pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18-ti let věku, žijící v ČR
  • Podrobné instrukce a pravidla naleznete v příručce pro žadatele
     

 

Pomozte dětem

Projekt NROS a České televize podporující ohrožené a znevýhodněné děti

NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti
Česká televize
Pomozte dětem

Generální partner

České teplo

Partneři

BigboardLedmultimediaENVISPOTEuroAWKSKYPAPERžLUTÉ LÁZNĚDeluxe TeamCityBeeColliersNext RealityBRAINZONEBea BeautyVideoboardEuforieAUKROSTEMMini-Z RacerJCDecauxKluk z plakátuRadio JuniorInisoftFórum dárcůDopravní podnik hlavního města PrahySmartADJohnson & JohnsonMEDIANArtinSchneider Electric CZ, spol. s r. o.KVMSCrownCITY DIGITAL MEDIAVera GurmetRailreklamDPMOReprosamLab storeTurner PRCAPGEMINIELKOVMailkitPecka modelářNewton mediaAlbatrosAD-NetPutt PDČeský Rozhlas 2 – PrahaDeníkStarbucksRM GastroRaiffeisenbank, a. s.DOMINODUSY professionalSamuel HornekEdenredČtení pomáháObchod dětemČeské dráhyBiosferaGazzeta groupSIP OF COFFEE