Pomozte dětem > O Pomozte dětem > Komu pomáháme

Komu pomáháme

Sbírka v rámci ročních projektů podporuje děti a mladé lidi, kteří nejsou starší osmnácti let, žijí na území České republiky a jsou ohroženi či znevýhodněni.

 Děti se zdravotním znevýhodněním:

 1. Děti se smyslovým postižením (zrakové, sluchové, hluchoslepota)
 2. Děti s tělesným postižením (DMO, omezení hybnosti, vrozené poruchy a onemocnění, úrazy)
 3. Děti s poruchami psychického vývoje (specifické poruchy řeči a jazyka, školních dovedností, chování, ADHD,

pervazivní vývojové poruchy – autismus)

 1. Děti s mentálním postižením
 2. Děti s kombinovaným postižením
 3. Děti dlouhodobě nemocné
 4. Děti s jiným specifickým zdravotním znevýhodněním

 Děti se sociálním znevýhodněním:

 1. Děti žijící mimo vlastní rodinu (pěstounská péče, adopce, děti z dětských domovů)
 2. Děti žijící v sociálně slabých rodinách
 3. Děti žijící v dysfunkčních rodinách (alkoholismus, drogy, domácí násilí, psychická zátěž a nemoci)
 4. Děti znevýhodněné sociálním vyloučením (romské děti, emigranti)

 Děti v ohrožení, krizi

 1. Děti týrané, zneužívané, zanedbávané
 2. Děti ohrožené závislostmi, agresivitou, šikanou, kyberšikanou a jiným rizikovým chováním

Pomozte dětem

Projekt NROS a České televize podporující ohrožené a znevýhodněné děti

NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti
Česká televize
Pomozte dětem

Generální partner

České teplo

Partneři

Pay UČeské dráhyTurner PRFórum dárcůProfipřekladatelMONETA Money Bank, a.s.DeníkAdidasSTEMzasilkovna.czVideoboardAlbatrosMailkitSchneider Electric CZ, spol. s r. o.Divadlo pohádekOlymptoyAZ facilityMountfield a.s.Lab storeOP TigerTRASER spol. s.r.o.EdenredPecka modelářHC OlympVera GurmetžLUTÉ LÁZNĚCityBeeMini-Z RacerTympanumČtení pomáháLedmultimediaDopravní podnik hlavního města PrahyAD-NetObchod dětemAUKROImpulsPrávoReprosamBest CoffeeKVMSCITY DIGITAL MEDIA