Pomozte dětem > Žádost o pomoc > NNO – ROČNÍ projekty

NNO – ROČNÍ projekty

Výběrové řízení pro roční projekty (20. ročník)  vyhlášeno 1. 9. 2017.

Vyhlášení: 1. 9. 2017

Termín uzávěrky: 29. 9. 2017 do 16 hod.

Délka realizace projektu: 12 měsíců

Doba realizace projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2019

Harmonogram hodnoticích komisí v jednotlivých regionech.

3. 11. 2017 10 hod: Hodnoticí komise pro region JZ

Plzeň, Fakulta Pedagogická, Západočeská univerzitaVeleslavínova 42

6. 11. 2017 10:30 hod. Hodnoticí komise pro region JV

Brno, ČESKÁ TELEVIZE, Televizní studio Brno, Trnkova 2345/117

7. 11. 2017 10:00: Hodnoticí komise pro region SZ

Ústí nad Labem, Dobrovolnické centrum o.s., Prokopa Diviše 1605/5

9. 11. 2017 10:30: Hodnoticí komise pro region SV

Pardubice, Na Okrouhlíku 1781, 530 03 Pardubice III-Bílé Předměstí

10. 11. 2017 od 10:00 Hodnoticí komise pro region SČ

Praha, NROS, Na Václavce 9, Praha 5

14. 11. 2017 od 10:00: Hodnoticí komise pro region Praha

Praha, NROS, Na Václavce 1135/9

15. 11. 2017 od 10:30 hod: Hodnoticí komise pro region SM

Olomouc, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5

16. 11. 2017 od 10:00 hod: Hodnoticí komise pro region MS

Ostrava, Česká Televize, Dvořákova 18, Moravská Ostrava

 

Harmonogram

 

Dokumenty k vypracování žádosti 

Příručka pro žadatele – roční projekty

Pokyny k rozpočtu

Formulář žádosti

Formulář vyplňujte prostřednictvím programu Microsoft Excel (z řady Microsoft Office do verze MS Office 2010, ve vyšších verzích není Formulář plně funkční). Při otevření projektové žádosti Vás počítač pravděpodobně vyzve k povolení Maker, což prosím udělejte.

Seminář pro žadatele 

Semináře pro žadatele proběhly 13.9.2017. Pro zájemce, kteří se  semináře nezúčastnili, je k zde ke stažení prezentace ze semináře.

 

Jsme vám také k dispozici k telefonickým konzultacím. 

Hodiny pro telefonické konzultace: od 1. 9. do 29. 9. každé úterý a středa  10 - 14 hod.

Hana Plšková - obsahová část projektu - 227 217 231

Marie Uhlířová - finanční část projektu - 227 217 222

 

Časté dotazy

Prezentace ze semináře

 

Cíle:

Pomozte dětem charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, zaměřený na přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku, které žijí v České republice.

 • Zvýšit kvalitu života dětí v ČR.
 • Vytvářet rovné příležitosti pro všechny děti a různé skupiny dětské populace v ČR.
 • Podporovat práva dětí na život ve své rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.

Základní principy:

 • Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let, které žijí v České republice.
 • Pomoc realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím individuálních a ročních projektů.
 • Žádosti hodnotí komise složené z odborníků, které posuzují a vybírají jednotlivé projekty
 • Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun v dané oblasti ve prospěch definovaných cílových skupin.
 • Projektová žádost musí být vyplněna ve formuláři žádosti, který stanoví NROS.
 • Každá NNO může podat do každé uzávěrky výběrového řízení jen jednu žádost.
 • Příspěvky NEJSOU poskytovány na cesty do zahraničí, zahraniční pobyty nebo jakékoliv požadavky realizované v zahraničí, na jednorázové krátkodobé akce, na výzkum, na deficitní financování nebo na úhradu půjček, na přerozdělování finančních prostředků další organizaci, na úhradu zákonné povinnosti.
 • Maximální výše nadačního příspěvku je 350 000 Kč.
 • Spolufinancování není nutné.
 • Podrobné instrukce a pravidla najdete v Příručce pro žadatele – roční projekty.
 • Organizace s nárokem na podporu budou zveřejněny se startem kampaně v médiích a pro ně budeme do května 2018 peníze sbírat. Takže v každou chvíli bude jasné, kdo usiluje o podporu a na jaký projekt může dárce přispět.
 • Více o jednání hodnoticích komisí.

Výsledky

Přehled všech dosud podpořených projektů z minulých ročníků naleznete zde.

Hodnoticí komise

Pomozte dětem

Projekt NROS a České televize podporující ohrožené a znevýhodněné děti

NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti
Česká televize
Pomozte dětem

Generální partner

České teplo

Partneři

AUKROAlbatrosTRASER spol. s.r.o.ReprosamSTEMLedmultimediaAZ facilityVideoboardMini-Z RacerDivadlo pohádekOlymptoyMailkitBest CoffeeTympanumKVMSProfipřekladatelCITY DIGITAL MEDIAPrávoHC OlympImpulsSchneider Electric CZ, spol. s r. o.Čtení pomáháMountfield a.s.DeníkFórum dárcůzasilkovna.czCityBeeAD-NetPecka modelářPay UČeské dráhyEdenredžLUTÉ LÁZNĚLab storeVera GurmetOP TigerObchod dětemTurner PRDopravní podnik hlavního města PrahyAdidasMONETA Money Bank, a.s.