Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka nadace rozvoje
občanské společnosti a české televize

Centrum pro dětský sluch Tamtam

Název projektu: Domluvíme se
Částka: 345 000 Kč
Region: Střední Morava
Stav: Dostali Vaši podporu

Co za peníze od Kuřete pořídíme?

Podporujeme rodinu s dítětem se sluchovým postižením, aby zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým dítětem a mohla žít běžným způsobem života. Chceme rodinám v individuálních konzultacích s lektorem znakového jazyka a logopedkou „ušít“ na míru komunikaci s využitím znakového jazyka i mluvené řeči. Nově získané dovednosti rodiny budou moci „trénovat“ nejen doma s poradcem rané péče, ale i na společných setkání rodičů a dětí se sluchovým postižením v regionu.

Přečtěte si příběh Honzíka

Osmiměsíční Honzík nosí sluchadla. Učí se s nimi poslouchat, ale slyší jen silné zvuky, mluvené řeči nerozumí. Aby se mohl naučit mluvit, potřebuje kvalitní sluchadla, která zesílí mluvenou řeč, nebo kochleární implantát, ale o tom se rozhodne až za nějakou dobu. Zatím se učí s maminkou a tatínkem znaky.

O tom, že s Honzíkovým sluchem není něco v pořádku, se jeho rodiče dozvěděli už v porodnici, kde Honzíkovi prováděli screening sluchu. Následovala další odborná vyšetření, která potvrdila diagnózu těžké sluchové postižení. O existenci rané péče Tamtam se rodiče dozvěděli z letáčku, který dostali od svého pediatra.

Honzíkovi rodiče s námi již spolupracují nějakou dobu.  Na začátku pro ně bylo nejdůležitější, že je někdo vyslechl, psychicky podpořil a dokázal jim odpovídat na jejich otázky, kterých byla celá řada. Zároveň je ale zajímalo, jak mají s Honzíkem komunikovat, aby jej co nejvíce rozvíjeli a nepromeškali drahocenný čas. V současné době se rodiče spolu s poradkyní rané péče zaměřují na to, aby pomohli lékařům zjistit, zda budou Honzíkovi pro rozvoj mluvené řeči stačit sluchadla, nebo bude potřebovat kochleární implantát.