Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka nadace rozvoje
občanské společnosti a české televize

Ratolest Brno, z.s.

Název projektu: Správným směrem
Částka: 223 011 Kč
Region: Jihovýchod
Stav: Čekají na podporu

Co za peníze od Kuřete pořídíme?

Reagujeme na situaci předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky od 3 do 7 let věku, které žijí v prostředí, jež jim nezajišťuje dostatečný rozvoj a základ budoucího životního úspěchu. Aktivitami projektu (celkem 526 hod. přípravy) zvýšíme jejich šance na zapojení a setrvání ve vzdělávacím systému hlavního proudu. Zajistíme 40 ohroženým dětem bezproblémový nástup na dobrou základní školu rozvojem osobnosti ve všech oblastech, které potřebují k úspěšnému zvládnutí studia. Věříme, že vzděláním zabráníme přenosu chudoby na děti a na další generace.

Přečtěte si příběh Andrejky a její maminky Jany

Terénní sociální pracovníci NZDM Pavlač Ratolesti Brno pravidelně pracují s klienty na brněnských ubytovnách.

Při jedné z návštěv se na ně obrátila paní Jana, která na ubytovně žije se šesti dětmi. Paní Jana je samoživitelka a se sociálními pracovníky řešila krizovou životní situaci, kterou nedokáže sama zvládnout. Je zoufalá, demotivovaná, v nevhodném prostředí ubytovny jen stěží zvládá péči o své děti, i když jí starší děti pomáhají. Včas nepodala přihlášku do školky a všechny školky ve spádové oblasti naplnily svoje kapacity. Za neplnění povinnosti přijít s dítětem k zápisu jí hrozila pokuta, kterou by nemohla splatit.

Sociální pracovníci Pavlače pomohli paní Janě získat umístění pro dítě mimo spád a dohnat i rozdíly mezi její dcerkou a ostatními dětmi ve školce. Malá Andrejka se v současnosti připravuje spolu se sociálními pracovníky a sociálními pedagogy v Programu předškolního vzdělávání přímo na ubytovně a stále častěji dochází s maminkou do Pavlače. Věříme, že s podporou programu v příštím školním roce nastoupí na běžnou základní školu, bude se vzdělávat jako jiné děti a podaří se jí z bludného kruhu chudoby vystoupit. My jí v tom pomůžeme.