Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka nadace rozvoje
občanské společnosti a české televize

Rodinné integrační centrum z.s.

Název projektu: Cesta z PASti aneb chci Ti rozumět
Částka: 350 000 Kč
Region: Severovýchod
Stav: Dostali Vaši podporu

Co za peníze od Kuřete pořídíme?

Komplexně podporujeme rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra a pomáháme jim. Prostřednictvím individuálních a skupinových aktivit s dětmi i s celou rodinou, nácviku sociálních a komunikačních dovedností získají rodiny konkrétní podporu při řešení problémů, které s autismem jejich dětí vznikají a s kterými se denně setkávají.

Přečtěte si příběh Radka

Před rokem naše centrum oslovila maminka Radka s žádostí o pomoc a radu. Její 12letý syn v té době navštěvoval základní školu, kde se zvyšovalo napětí s dětmi ve třídě. Radek odmítal při každém sebemenším neúspěchu pokračovat v práci, docházelo stále častěji ke konfliktům s učiteli.

Radek pracoval s asistentkou pedagoga, vyučování většinou probíhalo mimo kolektiv. Přestože byla ve škole nastavena poradenským školským zařízením podpůrná opatření v rámci individuálního vzdělávacího plánu a škola tato podpůrná opatření svým způsobem aplikovala, Radkovo chování se nezlepšovalo. Špatně reagoval na změny a nové věci, které ho stresovaly. Větší kolektiv dětí ho rozrušoval, neuměl adekvátně reagovat na sociální situace, ve kterých se denně ocital. Jeho problémové chování se projevovalo verbální agresí vůči svému okolí a ničením věcí, které se nacházely v jeho blízkosti. Začaly se objevovat i náznaky fyzické agrese.

Maminka byla z této situace velmi nešťastná, komunikace se školou byla obtížná, chybělo jí zastání. V té době probíhala u Radka diagnostika na Aspergerův syndrom a možná právě proto, odmítala škola brát projevy chování, vyplývající z této diagnózy, na zřetel a Radkovo chování hodnotila jako chování nevychovaného a problémového dítěte, kterému nebude ustupovat a podřizovat se.

Při zahájení spolupráce s naším centrem byla mamince poskytnuta v první řadě podpora sociální pracovnice, možnost vypovídat se a sdílet své starosti. Sociální pracovnice nabídla mamince možnost doprovodu na jednání se školou, což maminka velmi uvítala, už i s ohledem na to, že jednání ve škole byla velmi nepříjemná a stresující. Mamince byl školou pro Radka důrazně doporučován léčebný nebo diagnostický pobyt, škola též „vyhrožovala“ oznámením rodiny na OSPOD. Až po jednom z afektů, při kterém byla ze strany školy volána záchranná zdravotnická služba, se maminka rozhodla, že Radka již nebude nadále ve škole držet a i přesto, že je samoživitelkou a má ve své péči ještě mladší dceru, se rozhodla, že využije pro Radka zpoplatněné individuální domácí vzdělávání.

Sociální pracovnice pomohla mamince s financováním individuální výuky, kdy společně oslovily různé nadační fondy, díky nimž se mohl Radek začít vzdělávat v soukromém zařízení, které je garantem pro individuální domácí vzdělávání.

Maminka také zmiňovala mezigenerační problémy mezi ní a svou matkou, která se často vyskytuje v domácnosti. Radkova babička nerespektuje výchovné názory maminky Radka, do výchovy často zasahuje nevhodným způsobem a podrývá tím rodičovskou autoritu.

Mamince byla tedy nabídnuta rodinná terapie pro ni a její matku, které se maminka společně s babičkou účastnily. Maminka také využila individuální psychologické poradenství.

V průběhu spolupráce byl u Radka definitivně diagnostikován Aspergerův syndrom a syndrom patologické vyhýbavosti. Rozpoznání poruchy autistického spektra přišlo poměrně pozdě a při nadměrném tlaku na „normalizaci“ došlo k rozvoji poruch chování a projevy vyhýbavosti se zesílily pro dítě i okolí na neúnosnou mez. Dle závěrů diagnostického vyšetření potřebuje Radek nadstandartní rodičovskou, pedagogickou, terapeutickou a psychiatrickou péči.

Pracovnice Rodinného Integračního Centra se snaží být podporou a poradcem pro rodiče, pomáhá mamince vytvářet bezpečné rodinné prostředí tak, aby se preventivně předcházelo možnému zhoršení stavu. Zároveň se snaží si s Radkem vybudovat vztah a získat důvěru, což je důležité pro následnou terapeutickou péči zaměřenou na nácviky sociálně komunikačních dovedností.