Pomozte dětem > TOP 50 > Oblastní charita Most

Oblastní charita Most

Kuřátko je v Petrklíči

Kuřátko je v Petrklíči
Částka 327 902 Kč
Region Severozápad
Stav Dostali Vaši podporu

O činnosti organizace a podpořeném projektu

Oblastní charita Most vznikla v březnu 2000. Jsme nestátní nezisková organizace, poskytujeme pomoc všem, kdo ji potřebují. Věková struktura klientů je od novorozenců po seniory. Zkušenosti s realizací projektů pro děti jsou více než patnáctileté, jelikož právě realizací těchto, naše organizace zahájila svou činnost.

Cílovou skupinou projektu „Kuřátko je v Petrklíči“ je 100 dětí z romské populace, z rodin s nízkými příjmy nebo rodin neúplných. Nabídneme jim pestrou nabídku odpoledních volnočasových aktivit – cvičení, vaření, výtvarný, taneční nebo dramatický kroužek. Víme, že jde o děti talentované, které jsou ale v nevýhodě, protože si rodiče nemohou dovolit, aby děti navštěvovaly kroužky hrazené. 

Věříme, že naše činnost zaměřená na řešení aktuálních problémů dnešní doby je smysluplná a je dokladem sociálního cítění, které by nikomu nemělo chybět.

foto2 foto3

Příběh maminky

Jsem samoživitelka a mám dvě dcery (Kateřinu ve věku 6 let a Kamilu ve věku 2,5 roku). S otcem dětí si již nerozumím, a proto jsme se rozešli. Soudem bylo otci dětí stanoveno, že se s nimi může setkávat jedenkrát v týdnu, a to za přítomnosti sociálního pracovníka.

Oblastní charitu Most – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – jsem poprvé navštívila v červnu roku 2016 a požádala o asistovaný styk otce s dětmi. Od té doby docházím s dcerami do charity každý týden. Docházku jsme rozšířily. Zalíbilo se nám v Rodinném centru Petrklíč, kde jsme využily nabídky volnočasových činností charity a také docházíme pravidelně na další akce a aktivity, které projekt nabízí. Dcerky byly zprvu zakřiknuté a bály se zapojit se do kolektivu. Dnes se zapojují automaticky. Zúčastnily jsme se všech pořádaných akcí, třeba výletů, Halloween party, Indiánského léta, Mikulášské nadílky ad. Sleduji na svých dcerách, že se osamostatnily a zdokonalily jak v hrubé, tak i v jemné motorice, staly se zručnějšími, a to i malá Kamila.

V září 2016 začala dcera Kateřina docházet do 1. třídy. Zpočátku měla problémy s rozpoznáváním barev, s písmenky i s čísly, ale pravidelná docházka do zařízení s péčí zaměstnanců nám pomohla.

Jsem ráda, že se v blízkosti našeho domova nachází centrum, které pomáhá rodinám s dětmi, a také bych touto cestou chtěla pracovnicím Oblastní charity Most poděkovat.

Pomozte dětem

Projekt NROS a České televize podporující ohrožené a znevýhodněné děti

NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti
Česká televize
Pomozte dětem

Generální partner

České teplo

Partneři

Pecka modelářBest CoffeeMONETA Money Bank, a.s.CITY DIGITAL MEDIAMini-Z RacerDivadlo pohádekPrávoAdidasAUKROKVMSProfipřekladatelAlbatrosOP TigerTRASER spol. s.r.o.MailkitOlymptoyDeníkTurner PRČtení pomáháPay UAD-NetTympanumFórum dárcůCityBeeDopravní podnik hlavního města PrahyVera GurmetMountfield a.s.AZ facilitySTEMObchod dětemžLUTÉ LÁZNĚLedmultimediaHC Olympzasilkovna.czSchneider Electric CZ, spol. s r. o.VideoboardReprosamČeské dráhyImpulsEdenredLab store