Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka nadace rozvoje
občanské společnosti a české televize

O pomozte dětem

Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Českou televizí. Přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Má nejširší a nejkomplexnější záběr cílových skupin dětí, kterým pomáhá. Vzorem pro vznik sbírky byl projekt britské rozhlasové a televizní společnosti BBC Children in Need.

Charitativní sbírka POMOZTE DĚTEM je založena na principu solidarity a dárcovství a probíhá kontinuálně již od roku 1998 (viz Výsledky jednotlivých ročníků – TABULKA: https://www.pomoztedetem.cz/o-pomozte-detem/vysledky-rocniku/). V porovnání s jinými charitativními projekty poskytuje POMOZTE DĚTEM nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice. Za dobu své existence získala sbírka vysokou kredibilitu a známost široké veřejnosti. Dlouhodobě je řazena k nejznámějším a nejdůvěryhodnějším sbírkám v ČR (viz Výzkumy a analýzy).

Sbírkové konto Pomozte dětem je otevřeno celoročně pro individuální a firemní dary i pro výtěžky sbírkových a benefičních akcí. NROS ve veřejném výběrovém řízení každoročně rozděluje vybrané peníze do všech regionů na podporu projektů nestátních neziskových organizací.

Sbírka probíhá kontinuálně od roku 1998 a pro přehlednost je dělena na sbírkové ročníky. Nedílnou součástí sbírky Pomozte dětem jsou sbírkové a benefiční akce, organizované dobrovolnicky desítkami pořadatelů během celého roku kdekoliv v České republice.

Sbírková mediální kampaň vrcholí vždy o Velikonocích v přímém přenosu benefičního večera pro Pomozte dětem v České televizi.

Obrázek kuřete v červenobílém kruhu se za 20 let stal v Česku symbolem pomoci dětem. Nadace rozvoje občanské společnosti vytvořila spolu s Českou televizí charitativní projekt Pomozte dětem na základě britského modelu BBC Children in Need. Do dnešního dne se nám podařilo podpořit 1 400 projektů ve výši 212 milionů korun, a pomohli jsme tak 190 tisícům dětí. Na začátku to bylo hodně dobrodružné. Kolega nám zprostředkoval kontakt s charitou BBC, během týdne jsme se letěli na pořad podívat a byli jsme nadšeni. Po roce a půl konzultací s britskými kolegy, vyjednávání s televizí, dárci, producenty, pediatry či psychology byl projekt na světě,“ říká ředitelka NROS Hana Šilhánová.

 

Veřejná sbírka Pomozte dětem je organizována na základě rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy č.j.
S-MHMP/1016564/2012,1045562/2012 ze dne 20. 8. 2012 konané v období od 2. 10. 2012 na dobu neurčitou.