Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka nadace rozvoje
občanské společnosti a české televize

Pro žadatele

Co potřebujete vědět, pokud chcete žádat o podporu ze sbírky Pomozte dětem

 • Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku, které žijí v České republice.
 • Pomoc realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím ročních a individuálních projektů.
 • Maximální výše nadačního příspěvku je 350 000 Kč. Spolufinancování není nutné.
 • Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun v dané oblasti ve prospěch definovaných cílových skupin.
 • Projektová žádost se vyplňuje prostřednictvím systému GRANTYS.
 • Každá NNO může podat do každé uzávěrky výběrového řízení jen jednu žádost.
 • Příspěvky NEJSOU poskytovány na cesty do zahraničí, zahraniční pobyty nebo jakékoliv požadavky realizované v zahraničí, na jednorázové krátkodobé akce, na výzkum, na deficitní financování nebo na úhradu půjček, na přerozdělování finančních prostředků další organizaci, na úhradu zákonné povinnosti.
 • Žádosti hodnotí komise složené z odborníků, které posuzují a vybírají jednotlivé projekty.
Roční žádosti – Příjem RočNÍCH ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN. Další výběrové řízení bude vyhlášeno v lednu 2020

Harmonogram 22. ročníku.

 

Individuální žádosti

Minimální výše podpory 10 000 Kč

Maximální výše podpory 50 000 Kč

Zpracování žádostí v systému GRANTYS.  Vkládá se povinná příloha Rozpočtu a fotografie dítěte nebo fotografie ilustrující obsah projektu, kterou je možné využít k propagaci v médiích. Veškeré informace najdete v Příručce k veřejnému výběrovému řízení – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY.

Dokumenty ke stažení:

Příručka k veřejnému výběrovému řízení – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

ROZPOČET Individuální Projekty

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.
 • Organizace může podat až tři individuální projekty podporující různé děti (v každé uzávěrce jeden). Zároveň je možné nepodpořený individuální projekt podat do dalších uzávěrek v ročníku.
 • Maximálně lze žádat o částku 50 000 Kč pro jedno dítě v rámci jednoho ročníku.
 • Délka realizace projektu je 6–12 měsíců.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Nadace, Nadační fondy, Obecně prospěšná společnost, Příspěvkové organizace, Církevní organizace, Evidované církevní právnické osoby, Pobočný spolek.

Uzávěrky pro podávání individuálních žádostí

 • 1. uzávěrka: 14.6.2019 do 16 hod
 • 2. uzávěrka: 15.10.2019 do 16 hod
 • 3. uzávěrka: 15. 2. 2020 do 16 hod

Harmonogram hodnocení

 • 1. uzávěrka: Zasedání hodnoticí komise: 25.6.2019
 • 2. uzávěrka: Zasedání hodnoticí komise: 25.10.2019
 • 3. uzávěrka: Zasedání hodnoticí komise: 25.2.2020

Zahájení realizace projektů

 • Projekty podpořené v 1. uzávěrce: od 1. 7. 2019
 • Projekty podpořené v 2. uzávěrce: od 1. 11. 2019
 • Projekty podpořené v 3. uzávěrce: od 1. 3. 2020

Dokumenty k sepsání individuální žádosti

Žádost se zpracovává prostřednictvím systému GRANTYS. Výzva je přístupná na www.nros.grantys.cz. Název výzvy: Pomozte dětem – INDIVIDUÁLNÍ Projekty

Pokyny k práci v systému GRANTYS najdete v Příručce.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme.

Ludmila Bobková, koordinátorka grantování

Tel.: 227 217 231, ludmila.bobkova@nros.cz