Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní projekt

Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize

Pro žadatele

Co potřebujete vědět, pokud chcete žádat o podporu ze sbírky Pomozte dětem

 • Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku, které žijí v České republice.
 • Pomoc realizují výhradně nestátní neziskové organizace (NNO).
 • Projektová žádost se vyplňuje prostřednictvím Grantového systému NROS.
 • Žádosti hodnotí komise složená z odborníků, která posuzuje a vybírá jednotlivé projekty.

Jak funguje hodnocení projektů a jejich výběr se můžete dočíst zde

OTEVŘENÉ VÝZVY

 

Momentálně není otevřena žádná grantová výzva. 

 


Uzavřené výzvy

Individuální žádosti
 • Minimální výše podpory 11 000 Kč
 • Maximální výše podpory 220 000 Kč
 • Počet podpořených dětí na 1 žádost/organizaci – min.1 dítě – max. 4 děti
 • Výše podpory na 1 dítě – min. 10 000 Kč – max. 50 000 Kč – přímé náklady (+ min. 1000 Kč – 5000 Kč nepřímé náklady)
 • Celková alokace výzvy 1 760 000 Kč
 • Zpracování žádostí probíhá NOVĚGrantovém systému NROS – Spuštění registrace výzvy v grantovém systému bude otevřena od 1. 6. 2021

Dokumenty ke stažení:

Pravidla K Veřejnému Výběrovému řízení Individuální Projekty Pomozte Dětem

Vzor Online Formuláře Individuální Projekty – takto vypadá online žádost, ke které vkládáte přílohy

Povinné přílohy

 1. Příloha žádosti a Rozpočet
 2. Příloha – potvrzení o vedení bankovního účtu
 3. Fotografie dítěte, ukázka zdravotní pomůcky, cenová nabídka, doporučující dopisy odborníků, záznamy z minulých let atd.

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.
 • Organizace podává pouze jednu žádost. V rámci této jedné žádosti může organizace požádat o podporu min. 1 dítěte – max. 4 dětí.
 • Délka realizace projektu je 6 měsíců.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Nadace, Nadační fondy, Obecně prospěšná společnost, Církevní organizace, Evidované církevní právnické osoby, Pobočný spolek.

Uzávěrky pro podávání individuálních žádostí

 • uzávěrka: 8. 6. 2021 23:59

Zahájení realizace projektů 

 • 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme.

granty@nros.cz

Roční žádosti
Základní informace:

Termín pro podání žádosti:                           30.10.2020. do 4.12.2020

Oblast podpory:                                             ohrožené a znevýhodněné děti do 18-ti let

Podpora pro organizaci na roční projekt:   max. 350 000 Kč

Čerpání nadačního příspěvku:                     1. 7. 2021 – 30. 6. 2022

Dokumenty pro zpracování žádosti:

Obsahová částpovinná příloha ke zpracování žádosti, přikládá se do Grantového systému NROS

Finanční část – rozpočet – povinná příloha, přikládá se do Grantového systému NROS

Registrovat organizace a přihlásit svůj projekt můžete zde

Semináře pro žadatele:

Seminář pro žadatele již proběhl, dne 13.11.2020

Konzultace

Konzultace probíhají telefonicky (Po – St)

či elektronicky na emailu: granty@nros.cz

Projekty vybrané k podpoře

TOP 30 ročních projektů vybrané k podpoře ze sbírky Pomozte dětem v 23. ročníku – TOP 30 Ročních Projektů K Podpoře