Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka nadace rozvoje
občanské společnosti a české televize

Pro žadatele

Co potřebujete vědět, pokud chcete žádat o podporu ze sbírky Pomozte dětem

 • Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku, které žijí v České republice.
 • Pomoc realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím ročních a individuálních projektů.
 • Maximální výše nadačního příspěvku je 350 000 Kč. Spolufinancování není nutné.
 • Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun v dané oblasti ve prospěch definovaných cílových skupin.
 • Projektová žádost se vyplňuje prostřednictvím systému GRANTYS.
 • Každá NNO může podat do každé uzávěrky výběrového řízení jen jednu žádost.
 • Příspěvky NEJSOU poskytovány na cesty do zahraničí, zahraniční pobyty nebo jakékoliv požadavky realizované v zahraničí, na jednorázové krátkodobé akce, na výzkum, na deficitní financování nebo na úhradu půjček, na přerozdělování finančních prostředků další organizaci, na úhradu zákonné povinnosti.
 • Žádosti hodnotí komise složené z odborníků, které posuzují a vybírají jednotlivé projekty.
Roční žádosti – Příjem RočNÍCH ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN. Další výběrové řízení bude vyhlášeno v ZÁŘÍ 2019

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VYHLÁŠENO 31. 8. 2018. Uzávěrka  1. 10. 2018 do 16:00

Žádosti se zpracovávají prostřednictvím systému GRANTYS. 

Přístup ke zpracování žádostí: www.nros.grantys.cz

Přístup je možný po registraci do systému GRANTYS. Podrobné informace naleznete v příručce. Pro řešení technických dotazů k  práci v GRANTYS se obracejte na: Radim Cenek, František Brückner, tel. 515 903 115, e-mail: grantys@nap.cz

Dokumenty pro zpracování žádosti:

Příručka k výběrovému řízení – podrobný průvodce pro zpracování žádosti

Formulář Rozpočtu – povinná příloha

V případě, že se vám nedaří přidat řádky v rozpočtu, zašlete nám rozpočet na pomoztedetem@nros.cz a my vám řádky obratem doplníme.

Semináře pro žadatele: Proběhl 14.9. 2018. Prezentace ze semináře.

Přehled nejčastějších dotazů zde.

Základní informace:

Oblast podpory: ohrožené a znevýhodněné děti do 18-ti let

Podpora pro organizaci na roční projekt: max. 350 000 Kč

Datum vyhlášení: 31. 8. 2018

Čerpání nadačního příspěvku: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020

Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace

Uzávěrka příjmu žádostí: 1. 10. 2018 do 16 hod

Konzultace

Konzultace probíhají telefonicky či elektronicky od 31. 8. 2018 do 27. 9. 2018

telefonické: út + st od 10 do 15 hod

email: pomoztedetem@nros.cz

Hana Plšková – obsahová část projektu – 227 217 231

Marie Uhlířová – finanční část projektu – 227 217 222

Dotazy ke GRANTYS : Radim Cenek, František Brückner, tel. 515 903 115, e-mail: grantys@nap.cz

Harmonogram 21. ročníku.

 

Individuální žádosti

NOVINKY:

Maximální výše podpory 50 000 Kč 

Zpracování žádostí v systému GRANTYS.  Vkládá se povinná příloha Rozpočtu a fotografie dítěte nebo fotografie ilustrující obsah projektu, kterou je možné využít k propagaci v médiích. Veškeré informace najdete v Příručce k veřejnému výběrovému řízení – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY.

Rozšíření o nadace, nadační fondy a příspěvkové organizace 

Dokumenty ke stažení:

Příručka k veřejnému výběrovému řízení – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

Rozpočet – INDIVIDUÁLNÍ Projekty

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.
 • Organizace může podat až tři individuální projekty podporující různé děti (v každé uzávěrce jeden). Zároveň je možné nepodpořený individuální projekt podat do dalších uzávěrek v ročníku.
 • Maximálně lze žádat o částku 50 000 Kč pro jedno dítě v rámci jednoho ročníku.
 • Délka realizace projektu je 6–12 měsíců.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Nadace, Nadační fondy, Obecně prospěšná společnost, Příspěvkové organizace

Uzávěrky pro podávání individuálních žádostí

 • 2. uzávěrka: 15. 10. 2018 do 16 hod
 • 3. uzávěrka: 15. 2. 2019 do 16 hod

Harmonogram hodnocení

 • 2. uzávěrka: Zasedání hodnoticí komise: 23.10.2018
 • 3. uzávěrka: Zasedání hodnoticí komise: 26. 02. 2019

Zahájení realizace projektů

 • Projekty podpořené v 2. uzávěrce: od 1. 11. 2018
 • Projekty podpořené v 3. uzávěrce: od 1. 3. 2019

Dokumenty k sepsání individuální žádosti

Žádost se zpracovává prostřednictvím systému GRANTYS. Výzva je přístupná na www.nros.grantys.cz. Název výzvy: Pomozte dětem – INDIVIDUÁLNÍ Projekty

Pokyny k práci v systému GRANTYS najdete v Příručce.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme.

Hana Plšková, koordinátorka grantování

Tel.: 227 217 231, hana.plskova@nros.cz