Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní projekt

Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize

Pro žadatele

Co potřebujete vědět, pokud chcete žádat o podporu ze sbírky Pomozte dětem

 • Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku, které žijí v České republice.
 • Pomoc realizují výhradně nestátní neziskové organizace (NNO).
 • Projektová žádost se vyplňuje prostřednictvím Grantového systému NROS.
 • Žádosti hodnotí komise složená z odborníků, která posuzuje a vybírá jednotlivé projekty.

Jak funguje hodnocení projektů a jejich výběr se můžete dočíst zde

OTEVŘENÉ VÝZVY

Multidisciplinární přístup v přímé péči o děti ohrožené a znevýhodněné

Zaměření výzvy a výše podpory

Grantová podpora je zaměřena na oblast multidisciplinárního přístupu neziskových organizací v přímé péči o děti do 18 let – znevýhodněné zdravotně, sociálně, ohrožené, v krizi.

Maximální výše podpory: až 880 000 Kč.

Minimální výše podpory: až 350 000 Kč.

V rámci grantové výzvy je možné zažádat o finance na:

 • mzdové náklady až třech odborných – multidisciplinárních pracovníků v přímé péči (až do výše 700 000 Kč.);
 • vzdělávání a podporu pracovníků v přímé péči (až do výše 50 000 Kč.);
 • pomůcky a cestovné spojené s přímou péčí multidisciplinárních pracovníků (až do výše 50 000 Kč.).

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch cílové skupiny.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Obecně prospěšná společnost, Církevní organizace, Evidované církevní právnické osoby, Pobočný spolek.
 • Organizace podává pouze jednu žádost 1 IČO = 1 projektová žádost
 • Délka realizace projektu je 12 měsíců.

Podávání žádostí

 • Zpracování žádostí probíhá pouze elektronicky v Grantovém systému NROS 
 • Období podávání žádostí je od 3. 1. 2022 do  31. 1. 2022 22:00

Realizace projektů 

 • 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023

Dokumenty ke stažení

Pravidla veřejného výběrového řízení

Formulář žádosti – obsahová část projektového záměru

Formulář žádosti – finanční část a rozpočet

Grantový systém NROS

Pro využívání nového systému je nutná počáteční registrace žadatele do prostředí Tabidoo, kde je aplikace umístěna:

Pokud jste se již dříve zaregistrovali do starého systému, je nutná přeregistrace (při migraci dat vám přišla pozvánka), pokud ne/či jste ji ztratili, vstupte zde odkaz na registraci v Tabidoo.

Pokud jste se již úspěšně zaregistrovali do nového systému a chcete se jen přihlásit: Přihlášení do systému.

Pokud žádáte v NROS úplně poprvé, nejdříve je potřeba vyplnit registrační formulář na tomto odkazu.

Pro řešení technických dotazů k práci v Grantovém systému NROS na emailu granty@nros.cz