Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka nadace rozvoje
občanské společnosti a české televize

Pro žadatele

Co potřebujete vědět, pokud chcete žádat o podporu ze sbírky Pomozte dětem

 • Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku, které žijí v České republice.
 • Pomoc realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím ročních a individuálních projektů.
 • Maximální výše nadačního příspěvku je 350 000 Kč. Spolufinancování není nutné.
 • Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun v dané oblasti ve prospěch definovaných cílových skupin.
 • Projektová žádost se vyplňuje prostřednictvím systému Grantovacího systému NROS.
 • Každá NNO může podat do každé uzávěrky výběrového řízení jen jednu žádost.
 • Příspěvky NEJSOU poskytovány na cesty do zahraničí, zahraniční pobyty nebo jakékoliv požadavky realizované v zahraničí, na jednorázové krátkodobé akce, na výzkum, na deficitní financování nebo na úhradu půjček, na přerozdělování finančních prostředků další organizaci, na úhradu zákonné povinnosti.
 • Žádosti hodnotí komise složené z odborníků, které posuzují a vybírají jednotlivé projekty.
Roční žádosti

Veřejné výběrové řízení na Roční žádosti ze sbírky Pomozte dětem vyhlášeno k 2.1.2020. Uzávěrka  31.1.2020 do 16:00.

Pozor, novinka! Žádosti se zpracovávají prostřednictvím Grantovacího systému NROS.

Přístup k registraci do systému a formuláři žádosti: (pozor registrujete organizaci, ne pracovníka, tj použijte email, na který se může přihlásit více lidí z vaší organizace)

zde

Podrobné informace naleznete v Příručce k výběrovému řízení.

Pro řešení technických dotazů k práci v Grantovacím systému NROS na emailu granty@nros.cz nebo u koordinátora výzvy ludmila.bobkova@nros.cz

Nejčastější dotazy k vyplnění žádosti najdete ve FAQ Pomozte dětem

 

Dokumenty pro zpracování žádosti:

Příručka k výběrovému řízení – podrobný průvodce pro zpracování žádosti

Pokyny k vyplnění Formuláře Rozpočtu

Píloha Ipovinná příloha ke zpracování žádosti, přikládá se do Grantovacího systému NROS

Příloha II – Formulář Rozpočtu – povinná příloha, přikládá se do Grantovacího systému NROS

 

Semináře pro žadatele:

Seminář proběhl 16.1. 2019 od 9:30 hod v Praze v sídle NROS.

Prezentace – informační prezentace z proběhlého semináře semináře.

Základní informace:

Oblast podpory:                                             ohrožené a znevýhodněné děti do 18-ti let

Podpora pro organizaci na roční projekt:   max. 350 000 Kč

Datum vyhlášení:                                          2.1.2020

Čerpání nadačního příspěvku:                     1. 7. 2020 – 30. 6. 2021

Oprávnění žadatelé:                                      nestátní neziskové organizace

Uzávěrka příjmu žádostí:                              31.1.2020 do 16 hod

 

Konzultace

Konzultace probíhají telefonicky či elektronicky od 3.1.2020 do 31.1.2020

telefonické: út + st od 10 do 15 hod

email: pomoztedetem@nros.cz

Obsahová část projektu – 227 217 261

Marie Uhlířová – finanční část projektu – 227 217 222

Harmonogram 22. ročníku.

 

Individuální žádosti

Veřejné výběrové řízení na Individuální žádosti ze sbírky Pomozte dětem vyhlášeno k 15.1.2020. Uzávěrka  10.2.2020 do 16:00.

Minimální výše podpory 10 000 Kč

Maximální výše podpory 50 000 Kč

Zpracování žádostí probíhá NOVĚGrantovacím systému NROS. Vkládá se povinná příloha Rozpočtu a fotografie dítěte nebo fotografie ilustrující obsah projektu, kterou je možné využít k propagaci v médiích. Veškeré informace najdete v Příručce k veřejnému výběrovému řízení – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY.

Do grantovacího systému NROS se můžete registrovat ZDE

Odkaz na FORMULÁŘ VÝZVY “Pomozte dětem – Individuální projekty” naleznete ZDE

Dokumenty ke stažení:

Příručka k veřejnému výběrovému řízení – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

ROZPOČET Individuální Projekty

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.
 • Organizace může podat až tři individuální projekty podporující různé děti (v každé uzávěrce jeden). Zároveň je možné nepodpořený individuální projekt podat do dalších uzávěrek v ročníku.
 • Maximálně lze žádat o částku 50 000 Kč pro jedno dítě v rámci jednoho ročníku.
 • Délka realizace projektu je 6 měsíců.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Nadace, Nadační fondy, Obecně prospěšná společnost, Příspěvkové organizace, Církevní organizace, Evidované církevní právnické osoby, Pobočný spolek.

Uzávěrky pro podávání individuálních žádostí

 • 1. uzávěrka: 14.6.2019 do 16 hod
 • 2. uzávěrka: 15.10.2019 do 16 hod
 • 3. uzávěrka: 10. 2. 2020 do 16 hod

Harmonogram hodnocení

 • 1. uzávěrka: Zasedání hodnoticí komise: 25.6.2019
 • 2. uzávěrka: Zasedání hodnoticí komise: 25.10.2019
 • 3. uzávěrka: Zasedání hodnoticí komise: 20.2.2020

Zahájení realizace projektů

 • Projekty podpořené v 1. uzávěrce: od 1. 7. 2019
 • Projekty podpořené v 2. uzávěrce: od 1. 11. 2019
 • Projekty podpořené v 3. uzávěrce: od 1. 3. 2020

Dokumenty k sepsání individuální žádosti

Název výzvy: Pomozte dětem – INDIVIDUÁLNÍ Projekty

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme.

Martin Zemánek, koordinátor grantování

Tel.: 227 217 261, martin.zemanek@nros.cz