Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka nadace rozvoje
občanské společnosti a české televize

Pro žadatele

Co potřebujete vědět, pokud chcete žádat o podporu ze sbírky Pomozte dětem

 • Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku, které žijí v České republice.
 • Pomoc realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím ročních a individuálních projektů.
 • Maximální výše nadačního příspěvku je 350 000 Kč. Spolufinancování není nutné.
 • Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun v dané oblasti ve prospěch definovaných cílových skupin.
 • Projektová žádost se vyplňuje prostřednictvím systému GRANTYS.
 • Každá NNO může podat do každé uzávěrky výběrového řízení jen jednu žádost.
 • Příspěvky NEJSOU poskytovány na cesty do zahraničí, zahraniční pobyty nebo jakékoliv požadavky realizované v zahraničí, na jednorázové krátkodobé akce, na výzkum, na deficitní financování nebo na úhradu půjček, na přerozdělování finančních prostředků další organizaci, na úhradu zákonné povinnosti.
 • Žádosti hodnotí komise složené z odborníků, které posuzují a vybírají jednotlivé projekty.
Roční žádosti

Momentálně nelze podávat roční žádosti.

Veřejné výběrové řízení bude vyhlášeno 31. 8. 2018. Žádosti se zpracovávají prostřednictvím systému GRANTYS. Přístup ke zpracování žádostí bude možný od 31. 8. 2018.

Harmonogram 21. ročníku.

 

Individuální žádosti

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.
 • Organizace může podat až tři individuální projekty podporující různé děti (v každé uzávěrce jeden). Zároveň je možné nepodpořený individuální projekt podat do dalších uzávěrek v ročníku.
 • Maximálně lze žádat o částku 35 000 Kč pro jedno dítě v rámci jednoho ročníku.
 • Délka realizace projektu je 6–12 měsíců.

Uzávěrky pro podávání individuálních žádostí

 • 1. uzávěrka: 14. 6 . 2018 do 16 hod
 • 2. uzávěrka: 15. 10. 2018 do 16 hod
 • 3. uzávěrka: 15. 2. 2019 do 16 hod

Harmonogram hodnocení

 • 1. uzávěrka: Zasedání hodnoticí komise: 26. 06.2018.
 • 2. uzávěrka: Zasedání hodnoticí komise: 23.10.2018.
 • 3. uzávěrka: Zasedání hodnoticí komise: 19. 02. 2019.

Zahájení realizace projektů

 • Projekty podpořené v 1. uzávěrce: od 1. 7. 2018
 • Projekty podpořené v 2. uzávěrce: od 1. 11. 2018
 • Projekty podpořené v 3. uzávěrce: od 1. 3. 2019

Dokumenty k sepsání individuální žádosti

Žádost se zpracovává prostřednictvím systému GRANTYS. Pokyny pro zpracování žádosti a přístup ke zpracování žádostí bude možný od 1. 10. 2018.

 

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme.

Hana Plšková, koordinátorka grantování

Tel.: 227 217 231, hana.plskova@nros.cz