Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka nadace rozvoje
občanské společnosti a české televize

Pro žadatele

Co potřebujete vědět, pokud chcete žádat o podporu ze sbírky Pomozte dětem

 • Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku, které žijí v České republice.
 • Pomoc realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím ročních a individuálních projektů.
 • Maximální výše nadačního příspěvku je 350 000 Kč. Spolufinancování není nutné.
 • Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun v dané oblasti ve prospěch definovaných cílových skupin.
 • Projektová žádost musí být vyplněna ve formuláři žádosti, který stanoví NROS.
 • Každá NNO může podat do každé uzávěrky výběrového řízení jen jednu žádost.
 • Příspěvky NEJSOU poskytovány na cesty do zahraničí, zahraniční pobyty nebo jakékoliv požadavky realizované v zahraničí, na jednorázové krátkodobé akce, na výzkum, na deficitní financování nebo na úhradu půjček, na přerozdělování finančních prostředků další organizaci, na úhradu zákonné povinnosti.
 • Žádosti hodnotí komise složené z odborníků, které posuzují a vybírají jednotlivé projekty. (viz Jak se vybírají projekty k podpoře?)
Roční žádosti

Momentálně nelze podávat roční žádosti.

Veřejné výběrové řízení 20. ročníku bylo ukončeno.

Další veřejné výběrové řízení bude vyhlášeno v září 2018.

Harmonogram 20. ročníku

  Příručka pro žadatele k veřejnému výběrovému řízení ve 20. ročníku

Individuální žádosti ve 20. ročníku sbírky

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.
 • Organizace může podat až tři individuální projekty podporující různé děti (v každé uzávěrce jeden). Zároveň je možné nepodpořený individuální projekt podat do dalších uzávěrek v ročníku.
 • Maximálně lze žádat o částku 35 000 Kč pro jedno dítě v rámci jednoho ročníku.
 • Délka realizace projektu je 6–12 měsíců.

Uzávěrky pro podávání individuálních žádostí

 • 1. uzávěrka: 14. 6 . 2018 do 16 hod
 • 2. uzávěrka: 15. 10. 2018 do 16 hod
 • 3. uzávěrka: 15. 2. 2019 do 16 hod

Harmonogram hodnocení

 • 1. uzávěrka: Zasedání hodnoticí komise: 26. 06.2018.
 • 2. uzávěrka: Zasedání hodnoticí komise: 23.10.2018.
 • 3. uzávěrka: Zasedání hodnoticí komise: 19. 02. 2019.

Zahájení realizace projektů

 • Projekty podpořené v 1. uzávěrce: od 1. 7. 2018
 • Projekty podpořené v 2. uzávěrce: od 1. 11. 2018
 • Projekty podpořené v 3. uzávěrce: od 1. 3. 2019

Dokumenty k sepsání individuální žádosti

  Příručka pro žadatele o podporu individuálního projektu

  Pokyny k rozpočtu

  Formulář žádosti

Formulář vyplňujte výhradně prostřednictvím programu Microsoft Excel (z řady Microsoft Office do verze MS Office 2010, ve vyšších verzích není Formulář plně funkční). Při otevření projektové žádosti Vás počítač pravděpodobně vyzve k povolení Maker, což prosím udělejte.

 

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme.

Hana Plšková, koordinátorka grantování

Tel.: 227 217 231, hana.plskova@nros.cz