Pomozte dětem

charitativní projekt

Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize

Pro žadatele

OTEVŘENÉ VÝZVY

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI
VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ POMOZTE DĚTEM 24.ROČNÍK

Základní informace:

Oblast podpory: ohrožené a znevýhodněné děti do 18 let – znevýhodněné zdravotně, sociálně, ohrožené v krizi.

Celková alokace výzvy: 2 000 000 Kč (500 000 Kč v každém kole)

Minimální výše podpory: 30 000 Kč

Maximální výše podpory: 275 000 Kč

Počet podpořených dětí na 1 žádost/organizaci: min. 1 dítě – max. 5 dětí

Výše podpory na 1 dítě: min. 10 000 Kč – max. 50 000 Kč – přímé náklady (+ 10 % nepřímé náklady)

Datum vyhlášení (1. kolo): 5. 9. 2022

Uzávěrka příjmu žádostí: 30. 9. 2022 do 23 hod

Vyhlašovatel – Nadace rozvoje občanské společnosti si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí dříve v momentě, kdy počet přijatých žádostí do jednoho kola překročí 2násobek alokované částky na dané kolo, či počet přijatých žádostí dosáhne počtu 10 žádostí. Aktuální počet přijatých žádostí můžete sledovat v Grantovém systému NROS.

Vyhlášení výsledků: do 25.10.2022

Realizace projektů schválených v 1. kole: 1. 11. 2022 – 30. 4. 2023

Individuální žádosti o nadační příspěvek mohou být předkládány v jednotlivých termínech v průběhu celého ročníku. Žádosti posuzuje hodnotící komise složená z nezávislých odborníků, která zasedá ve čtyřikrát v daném ročníku výzvy.

Předpokládané termíny dalších kol této výzvy jsou:

     2. kolo – prosinec 2022
     3. kolo – únor 2023
     4. kolo – duben 2023

Konkrétní termíny budou doplněny.

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.
 • Organizace podává pouze jednu žádost. V rámci této jedné žádosti může organizace požádat o podporu min. 1 dítěte – max. 5 dětí.
 • Délka realizace projektu je 6 měsíců.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Nadace, Nadační fondy, Obecně prospěšná společnost, Církevní organizace, Evidované církevní právnické osoby, Pobočný spolek.

Podávání žádostí

 • Zpracování žádostí probíhá pouze elektronicky v Grantovém systému NROS
 • Projektová žádost se vyplňuje prostřednictvím Grantového systému NROS. Pro využívání nového systému je nutná počáteční registrace žadatele do prostředí Tabidoo, kde je Grantový systém umístěn:
  • Pokud jste se již dříve zaregistrovali do starého systému, je nutná přeregistrace (při migraci dat vám přišla pozvánka), pokud ne/či jste ji ztratili, vstupte zde odkaz na registraci v Tabidoo.
  • Pokud jste se již úspěšně zaregistrovali do nového systému a chcete se jen přihlásit: Přihlášení do systému.
  • Pokud žádáte v NROS úplně poprvé, nejdříve je potřeba vyplnit registrační formulář na tomto odkazu.
  • Pro řešení technických dotazů k práci v Grantovém systému NROS na emailu granty@nros.cz

Dokumenty ke stažení:

Pravidla k veřejnému výběrovému řízení INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

Formulář žádosti a rozpočet

Povinné přílohy k žádosti:

Příloha 1 – Formulář žádosti a rozpočet

Příloha 2 – Potvrzení o vedení bankovního účtu

Příloha 3 (volitelné) – Fotografie dítěte, ukázka zdravotní pomůcky, cenová nabídka, doporučující dopisy odborníků, záznamy z minulých let atd.

Konzultace

Konzultace probíhají telefonicky či elektronicky do ukončení výzvy
e-mailgranty@nros.cz (do předmětu uvádějte prosím vždy zkratku PD)
Kontaktní osoba – Lucie Lešuková – 702108916

 

Nabídka vzdělávání pro neziskové organizace

Chcete se naučit, jak napsat správně projektovou žádost a mít tak více možností uspět? Podívejte se na nabídku kurzů, které Nadace rozvoje občanské společnosti nabízí vzdelavani.nros.cz

 

UZAVŘENÉ VÝZVY

ROČNÍ ŽÁDOSTI
VEŘEJNÉVÝBĚROVÉŘÍZENÍ POMOZTE DĚTEM 24.ROČNÍK

Výsledky výběrového řízení grantové výzvy 24. ročníku Pomozte dětem – roční projekty

Základní informace:

Oblast podpory: ohrožené a znevýhodněné děti do 18 let – znevýhodněné zdravotně, sociálně, ohrožené v krizi.

Minimální výše podpory: 400 000 Kč

Maximální výše podpory: 600 000 Kč

Datum vyhlášení: 1. 3. 2022

Realizace projektů: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2023

Uzávěrka příjmu žádostí: 31. 3. 2022 do 22 hod

Vyhlašovatel – Nadace rozvoje občanské společnosti si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí dříve v momentě, kdy počet přijatých žádostí překročí 3násobek předpokládaného počtu podpořených žádostí (tj. maximální počet přijatých žádostí je 60 projektů).

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch cílové skupiny.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Obecně prospěšná společnost, Církevní organizace, Evidované církevní právnické osoby, Pobočný spolek.
 • Organizace podává pouze jednu žádost 1 IČO = 1 projektová žádost
 • Délka realizace projektu je 12 měsíců.

Podávání žádostí

 • Zpracování žádostí probíhá pouze elektronicky v Grantovém systému NROS
 • Projektová žádost se vyplňuje prostřednictvím Grantového systému NROS. Pro využívání nového systému je nutná počáteční registrace žadatele do prostředí Tabidoo, kde je Grantový systém umístěn:
  • Pokud jste se již dříve zaregistrovali do starého systému, je nutná přeregistrace (při migraci dat vám přišla pozvánka), pokud ne/či jste ji ztratili, vstupte zde odkaz na registraci v Tabidoo.
  • Pokud jste se již úspěšně zaregistrovali do nového systému a chcete se jen přihlásit: Přihlášení do systému.
  • Pokud žádáte v NROS úplně poprvé, nejdříve je potřeba vyplnit registrační formulář na tomto odkazu.
  • Pro řešení technických dotazů k práci v Grantovém systému NROS na emailu granty@nros.cz

Dokumenty ke stažení

Pravidla veřejného výběrového řízení – 24. ročník – roční projekty

Formulář žádosti – obsahová část – roční projekty

Formulář žádosti – finanční část a rozpočet – roční projekty

Konzultace

Konzultace probíhají telefonicky či elektronicky do ukončení výzvy, tedy do 31.3.2022.
e-mail: granty@nros.cz (do předmětu uvádějte prosím vždy zkratku PD)
Kontaktní osoba Lucie Lešuková, telefon: 702 108 916

 

———————————–

Mimořádná výzva na pomoc dětem z Ukrajiny – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ POMOZTE DĚTEM Z UKRAJINY

Podpořené projekty z mimořádné výzvy Pomozte dětem na pomoc dětí z Ukrajiny na našem území.

Základní informace:

Cílová skupina: Ohrožené a znevýhodněné děti do 18 let, které přišly na území ČR z Ukrajiny po 24. 2. 2022

Oblast podpory: Přímá práce s cílovou skupinou, poskytování vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí, příprava a tisk a překlady metodických dokumentů (letáky, slovníky, metodiky, manuály apod.), integrační a inkluzivní aktivity s cílovou skupinou, poskytnutí materiální pomoci rodinám dětí na základě identifikovaných potřeb.

Minimální výše podpory: 100 000 Kč

Maximální výše podpory: 300 000 Kč

Datum vyhlášení: 16. 3. 2022, datum ukončení 6.5.2022

Realizace projektů: od 16. 3. 2022 do 31. 08. 2022

Uzávěrka příjmu žádostí: průběžně, do vyčerpání alokace (2,6 mil. Kč)

Vyhlašovatel – Nadace rozvoje občanské společnosti si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí dříve v momentě, kdy počet přijatých žádostí překročí 2násobek předpokládané částky k rozdělení (2.600.000 Kč)

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch cílové skupiny.
 • O nadační příspěvek ze Sbírky může zažádat nezisková organizace registrovaná v ČR, která prokazatelně pracuje s cílovou skupinou dětí uprchlíků; a to konkrétně: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, církevní organizace, evidované církevní právnické osoby, pobočný spolek.
 • Délka realizace projektu je 6 měsíců + 1 měsíc na vyúčtování

Podávání žádostí

Dokumenty ke stažení

Pravidla MV Ukrajina

Formulář žádosti- Rozpočet MV Ukrajina

Konzultace probíhají telefonicky či elektronicky pondělí–pátek, 10:00 – 15:00, kontaktní osoba – Hana Trousilová
e-mail: granty@nros.cz  (do předmětu uvádějte prosím vždy zkratku PD)

———————————–

Multidisciplinární přístup v přímé péči o děti ohrožené a znevýhodněné

Výsledky výběrového řízení grantové výzvy Multidisciplinární přístup v přímé péči o děti ohrožené a znevýhodněné


Zaměření výzvy a výše podpory

Grantová podpora je zaměřena na oblast multidisciplinárního přístupu neziskových organizací v přímé péči o děti do 18 let – znevýhodněné zdravotně, sociálně, ohrožené, v krizi.

Maximální výše podpory: až 880 000 Kč.

Minimální výše podpory: až 350 000 Kč.

V rámci grantové výzvy je možné zažádat o finance na:

 • mzdové náklady až třech odborných – multidisciplinárních pracovníků v přímé péči (až do výše 700 000 Kč.);
 • vzdělávání a podporu pracovníků v přímé péči (až do výše 50 000 Kč.);
 • pomůcky a cestovné spojené s přímou péčí multidisciplinárních pracovníků (až do výše 50 000 Kč.).

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch cílové skupiny.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Obecně prospěšná společnost, Církevní organizace, Evidované církevní právnické osoby, Pobočný spolek.
 • Organizace podává pouze jednu žádost 1 IČO = 1 projektová žádost
 • Délka realizace projektu je 12 měsíců.

Podávání žádostí

 • Zpracování žádostí probíhá pouze elektronicky v Grantovém systému NROS 
 • Období podávání žádostí je od 3. 1. 2022 do  31. 1. 2022 22:00 Vyhlašovatel – Nadace rozvoje občanské společnosti si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí dříve v momentě, kdy počet přijatých žádosti překročí čtyřnásobek alokované částky. 

Realizace projektů 

 • 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023

Dokumenty ke stažení

Pravidla veřejného výběrového řízení

Formulář žádosti – obsahová část projektového záměru

Formulář žádosti – finanční část a rozpočet


 

Nastavení cookies souborů

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

×
Nezbytné cookies

Nezbytné cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Ovlivňuje funkce
 • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnout
Zapnout

Analytické cookies

Tyto cookies nám umožňují měřit výkonnost našich webových stránek a našich online kampaní. S jejich pomocí zjišťujeme počet návštěv, zdroj návštěv a další parametry. Shromážděné údaje zjišťujeme v agregované podobě, která nám neumožňuje údaje dohledat ke konkrétnímu uživateli. Pokud tyto cookies deaktivujete, nebudeme moci analyzovat výkonnost našich webových stránek a optimalizovat je pro co nejsnažší užívání.

Ovlivňuje funkce
 • Goofle analytics
Nastavení cookies