Pomozte dětem

Měníme dětské příběhy již 25 let

Pro žadatele

Podívejte se, jaké grantové výzvy plánujeme a kde se můžete hlásit.

Grantový harmonogram najdete na tomto linku.

UZAVŘENÉ VÝZVY

ROČNÍ VÝZVa 

Aktuální stav k 12.6.2024: Vyhlásili jsme projekty, které získaly podporu od odborné komise. Více informací najdete v aktualitě

Základní informace:

Oblast podpory: ohrožené a znevýhodněné děti do 18 let – znevýhodněné zdravotně, sociálně, ohrožené v krizi.

Minimální výše podpory: 500 000 Kč

Maximální výše podpory: 800 000 Kč

Datum vyhlášení: 1. 3. 2024

Realizace projektů: 1. 7. 2024 – 30. 6. 2025

Uzávěrka příjmu žádostí: 28. 3. 2024 do 22 hod

Vyhlašovatel – Nadace rozvoje občanské společnosti si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí dříve v momentě, kdy počet přijatých žádostí překročí 3násobek předpokládaného počtu podpořených žádostí (tj. maximální počet přijatých žádostí je 60 projektů).

Vyhlášení výsledků: do 10.6.2024

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch cílové skupiny.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Obecně prospěšná společnost, Církevní organizace, Evidovaná církevní právnická osoba, Pobočný spolek, Školská právnická osoba zřízená právnickou či fyzickou osobou
 • Organizace podává pouze jednu žádost 1 IČO = 1 projektová žádost
 • Délka realizace projektu je 12 měsíců.

Podávání žádostí

 • Zpracování žádostí probíhá pouze elektronicky v Grantovém systému NROS.
 • Pro využívání nového systému je nutná počáteční registrace žadatele do prostředí Tabidoo, kde je Grantový systém umístěn:
  • Odkaz na registraci naleznete na tomto odkazu.
  • Pokud jste do systému již registrování a chcete se jen přihlásit: Přihlášení do systému.
  • Pro podávání nových žádostí využijte vstup skrze aplikaci s názvem: 2023_Grantový systém NROS
  • Videonávod Jak podat žádost o grant naleznete zde.
  • Pro své dotazy využívejte helpdesk, který je umístěn v Grantovém systému či
   e-mailovou adresu granty@nros.cz.

Dokumenty ke stažení

Pravidla veřejného výběrového řízení_2024_Roční projekty

Konzultace

Konzultace probíhají telefonicky či elektronicky
e-mailgranty@nros.cz (do předmětu uvádějte prosím vždy zkratku PD)
Kontaktní osoba Tereza Lučanová, telefon: 778 772 944.Pravidla veřejného výběrového řízení_2024_Roční projekty

 

MULTIDISCIPLINÁRNÍ PŘÍSTUP V PŘÍMÉ PÉČEI O DĚTI OHROŽENÉ A ZNEVÝHODNĚNÉ

Základní informace:

Oblast podpory: Grantová podpora je zaměřena na téma multidisciplinárního přístupu neziskových organizací v přímé péči o děti do 18 let – znevýhodněné zdravotně, sociálně, ohrožené, v krizi.

Celková alkokace výzvy: 4 000 000 Kč

Minimální výše podpory: 400 000 Kč

Maximální výše podpory: 880 000 Kč

Datum vyhlášení: 16.10. 2023

Uzávěrka příjmu žádostí: 13. 11. 2023 do 22 hod nebo při naplnění maximální kapacity

Vyhlašovatel – Nadace rozvoje občanské společnosti si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí dříve v momentě, kdy počet přijatých žádostí překročí 3násobek předpokládaného počtu podpořených žádostí (tj. maximální počet přijatých žádostí je 20 projektů).

Vyhlášení výsledků: do 15.12.2023

Realizace projektů: 1. 1. 2024 – 31.12. 2024

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch cílové skupiny.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Obecně prospěšná společnost, Církevní organizace, Evidovaná církevní právnická osoba, Pobočný spolek, Školská právnická osoba zřízená právnickou či fyzickou osobou
 • Organizace podává pouze jednu žádost 1 IČO = 1 projektová žádost
 • Délka realizace projektu je 12 měsíců.
 • Organizace, které již byly v minulosti v rámci této výzvy podpořeny, nesmí předkládat identické žádosti.

Podávání žádostí

 • Zpracování žádostí probíhá pouze elektronicky v Grantovém systému NROS.
 • Pro využívání nového systému je nutná počáteční registrace žadatele do prostředí Tabidoo, kde je Grantový systém umístěn:
  • Odkaz na registraci naleznete na tomto odkazu.
  • Pokud jste do systému již registrování a chcete se jen přihlásit: Přihlášení do systému.
  • Pro podávání nových žádostí využijte vstup skrze aplikaci s názvem: 2023_Grantový systém NROS
  • Videonávod Jak podat žádost o grant naleznete zde.
  • Pro řešení technických dotazů k práci v Grantovém systému NROS kontaktujte granty@nros.cz
  • Pro své dotazy využívejte helpdesk, který je umístěn v Grantovém systému.

Dokumenty ke stažení

Pravidla k veřejnému výběrovému řízení – Multidisciplinární přístup

Konzultace

Konzultace probíhají telefonicky či elektronicky
e-mail: granty@nros.cz (do předmětu uvádějte prosím vždy zkratku PD)
Kontaktní osoba Lucie Lešuková, telefon: 702 108 916

 

INDIVIDUÁLNÍ výzva (1. kolo)

Základní informace:

Oblast podpory: ohrožené a znevýhodněné děti do 18 let – znevýhodněné zdravotně, sociálně, ohrožené v krizi.

Celková alokace výzvy: 2 000 000 Kč (1 000 000 Kč v každém kole)

Minimální výše podpory: 30 000 Kč

Maximální výše podpory: 275 000 Kč

Počet podpořených dětí na 1 žádost/organizaci: min. 1 dítě – max. 5 dětí

Výše podpory na 1 dítě: min. 10 000 Kč – max. 50 000 Kč – přímé náklady (+ 10 % nepřímé náklady)

Datum vyhlášení (1. kolo): 11.9. 2023

Uzávěrka příjmu žádostí: 29. 9. 2023 do 22 hod nebo při naplnění maximální kapacity – PRODLOUŽENO DO 11.10.2023 nebo při naplnění kapacity.

Vyhlašovatel – Nadace rozvoje občanské společnosti si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí dříve v momentě, kdy počet přijatých žádostí do jednoho kola překročí 2násobek alokované částky na dané kolo, či počet přijatých žádostí dosáhne počtu 15 žádostí. Aktuální počet přijatých žádostí můžete sledovat v Grantovém systému NROS.

Vyhlášení výsledků: do 25.10.2023

Realizace projektů schválených v 1. kole: 1. 11. 2023 – 30. 4. 2024

Individuální žádosti o nadační příspěvek mohou být předkládány v jednotlivých termínech v průběhu celého ročníku. Každá organizace může v rámci ročníku podat dva různé individuální projekty podporující neidentické děti (v každé uzávěrce jeden). Zároveň je také možné nepodpořený individuální projekt podat opakovaně do dalších uzávěrek v ročníku. Žádosti posuzuje hodnotící komise složená z nezávislých odborníků, která zasedá dvakrát v daném ročníku výzvy.

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.
 • Organizace podává pouze jednu žádost. V rámci této jedné žádosti může organizace požádat o podporu min. 1 dítěte – max. 5 dětí.
 • Délka realizace projektu je 6 měsíců.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Obecně prospěšná společnost, Církevní organizace, Evidovaná církevní právnická osoba, Pobočný spolek, Školská právnická osoba zřízená právnickou či fyzickou osobou

Podávání žádostí

 • Zpracování žádostí probíhá pouze elektronicky v Grantovém systému NROS.
 • Pro využívání nového systému je nutná počáteční registrace žadatele do prostředí Tabidoo, kde je Grantový systém umístěn:
  • Odkaz na registraci naleznete na tomto odkazu.
  • Pokud jste do systému již registrování a chcete se jen přihlásit: Přihlášení do systému.
  • Pro podávání nových žádostí využijte vstup skrze aplikaci s názvem: 2023_Grantový systém NROS
  • Pro řešení technických dotazů k práci v Grantovém systému NROS kontaktujte granty@nros.cz

Dokumenty ke stažení:

Pravidla Veřejného Výběrového řízení Individuální Projekty 2023

Ukázka žádosti – obsah a rozpočet

Povinné přílohy k žádosti:

Příloha 1 – Potvrzení o vedení bankovního účtu (maximálně 6 měsíců staré)

Příloha 2 – Relevantní dokumenty k žádosti (ukázka zdravotní pomůcky, cenová nabídka, doporučující dopisy odborníků, lékařské zprávy, fotografie dítěte)

Konzultace

Své dotazy směřujte primárně na e-mailgranty@nros.cz (do předmětu uvádějte prosím vždy zkratku PD)
Kontaktní osoba – Denisa Schneiderová – 725 336 543 (konzultační hodiny pondělí a pátek 10:00-12:00 hod)

ROČNÍ výzva

Výsledky výběrového řízení grantové výzvy 25. ročníku Pomozte dětem – roční projekty

Základní informace:

Oblast podpory: ohrožené a znevýhodněné děti do 18 let – znevýhodněné zdravotně, sociálně, ohrožené v krizi.

Minimální výše podpory: 400 000 Kč

Maximální výše podpory: 600 000 Kč

Datum vyhlášení: 20. 3. 2023

Realizace projektů: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2024

Uzávěrka příjmu žádostí: 14. 4. 2023 do 22 hod

Vyhlašovatel – Nadace rozvoje občanské společnosti si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí dříve v momentě, kdy počet přijatých žádostí překročí 3násobek předpokládaného počtu podpořených žádostí (tj. maximální počet přijatých žádostí je 60 projektů).

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch cílové skupiny.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Obecně prospěšná společnost, Církevní organizace, Evidovaná církevní právnická osoba, Pobočný spolek, Školská právnická osoba zřízená právnickou či fyzickou osobou
 • Organizace podává pouze jednu žádost 1 IČO = 1 projektová žádost
 • Délka realizace projektu je 12 měsíců.

Podávání žádostí

 • Zpracování žádostí probíhá pouze elektronicky v Grantovém systému NROS.
 • Pro využívání nového systému je nutná počáteční registrace žadatele do prostředí Tabidoo, kde je Grantový systém umístěn:
  • Odkaz na registraci naleznete na tomto odkazu.
  • Pokud jste do systému již registrování a chcete se jen přihlásit: Přihlášení do systému.
  • Pro podávání nových žádostí využijte vstup skrze aplikaci s názvem: 2023_Grantový systém NROS
  • Pro řešení technických dotazů k práci v Grantovém systému NROS kontaktujte granty@nros.cz

Dokumenty ke stažení

Pravidla veřejného výběrového řízení – 25. ročník – roční projekty

Konzultace

Konzultace probíhají telefonicky či elektronicky
e-mail: granty@nros.cz (do předmětu uvádějte prosím vždy zkratku PD)
Kontaktní osoba Lucie Lešuková, telefon: 702 108 916

———————————–

INDIVIDUÁLNÍ výzva

Výsledky výběrového řízení grantové výzvy 24. ročníku Pomozte dětem – individuální projekty (1. kolo)

Výsledky výběrového řízení grantové výzvy 24. ročníku Pomozte dětem – individuální projekty (2. kolo)

Výsledky výběrového řízení grantové výzvy 24. ročníku Pomozte dětem – individuální projekty (3. kolo)

Základní informace:

Oblast podpory: ohrožené a znevýhodněné děti do 18 let – znevýhodněné zdravotně, sociálně, ohrožené v krizi.

Celková alokace výzvy: 2 000 000 Kč (500 000 Kč v každém kole)

Minimální výše podpory: 30 000 Kč

Maximální výše podpory: 275 000 Kč

Počet podpořených dětí na 1 žádost/organizaci: min. 1 dítě – max. 5 dětí

Výše podpory na 1 dítě: min. 10 000 Kč – max. 50 000 Kč – přímé náklady (+ 10 % nepřímé náklady)

Datum vyhlášení (3. kolo): 15.3. 2023

Uzávěrka příjmu žádostí: 7. 4. 2023 do 22 hod

Vyhlašovatel – Nadace rozvoje občanské společnosti si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí dříve v momentě, kdy počet přijatých žádostí do jednoho kola překročí 2násobek alokované částky na dané kolo, či počet přijatých žádostí dosáhne počtu 10 žádostí. Aktuální počet přijatých žádostí můžete sledovat v Grantovém systému NROS.

Vyhlášení výsledků: do 5.5.2023

Realizace projektů schválených ve 2. kole: 1. 5. 2023 – 31. 10. 2023

Individuální žádosti o nadační příspěvek mohou být předkládány v jednotlivých termínech v průběhu celého ročníku. Každá organizace může v rámci ročníku podat až tři různé individuální projekty podporující neidentické děti (v každé uzávěrce jeden). Zároveň je také možné nepodpořený individuální projekt podat opakovaně do dalších uzávěrek v ročníku. Žádosti posuzuje hodnotící komise složená z nezávislých odborníků, která zasedá třikrát v daném ročníku výzvy.

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.
 • Organizace podává pouze jednu žádost. V rámci této jedné žádosti může organizace požádat o podporu min. 1 dítěte – max. 5 dětí.
 • Délka realizace projektu je 6 měsíců.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Obecně prospěšná společnost, Církevní organizace, Evidovaná církevní právnická osoba, Pobočný spolek, Školská právnická osoba zřízená právnickou či fyzickou osobou

Podávání žádostí

 • Zpracování žádostí probíhá pouze elektronicky v Grantovém systému NROS.
 • Pro využívání nového systému je nutná počáteční registrace žadatele do prostředí Tabidoo, kde je Grantový systém umístěn:
  • Odkaz na registraci naleznete na tomto odkazu.
  • Pokud jste do systému již registrování a chcete se jen přihlásit: Přihlášení do systému.
  • Pro podávání nových žádostí využijte vstup skrze aplikaci s názvem: 2023_Grantový systém NROS
  • Pro řešení technických dotazů k práci v Grantovém systému NROS kontaktujte granty@nros.cz

Dokumenty ke stažení:

Pravidla veřejného výběrového řízení – 24. ročník – individuální projekty

Ukázka žádosti – obsah a rozpočet

Povinné přílohy k žádosti:

Příloha 1 – Potvrzení o vedení bankovního účtu (maximálně 6 měsíců staré)

Příloha 2 – relevantní dokumenty k žádosti (ukázka zdravotní pomůcky, cenová nabídka, doporučující dopisy odborníků, lékařské zprávy, fotografie dítěte)

Konzultace

Konzultace probíhají telefonicky či elektronicky do ukončení výzvy
e-mailgranty@nros.cz (do předmětu uvádějte prosím vždy zkratku PD)
Kontaktní osoba – Barbora Knotková – 725 336 543 (na telefonu každé pondělí a středu)

———————————–

KUŘE PARTNEREM

Cíle výzvy:

Cílem výzvy Kuře partnerem je zvýšit kvalitu péče o znevýhodněné děti v České republice do 18 let skrze projekt od neziskové organizace, jenž bude reagovat na společenské problémy a potřeby ve výše uvedené oblasti a významně přispěje k dlouhodobému přínosu v péči o děti do 18 let.

V rámci aktivit projektu od NNO je vítán především přenos dobré praxe a její šíření, prosazování systémových změn a zasazení se o systémový dopad, získávání zkušeností ze zahraničí a mezinárodní spolupráci, hostování,  multioborovost a spolupráci s dalšími odbornými organizacemi (síťování), spolupráce s akademickou sférou, sdílení výsledků s dalšími subjekty z oboru – uspořádání konferencí či kulatých stolů a další aktivity spojené s cílem výzvy.

Základní informace:

Alokovaná částka: 1 500 000 Kč

Maximální žádaná částka: 1 500 000 Kč

Realizační období projektu: (nejdříve od 1. 4. 2023 – maximální doba realizace projektu jsou 2 roky)

Datum vyhlášení: 8. 12. 2022

Uzávěrka příjmu projektových záměrů: 16. 1. 2023

Uzávěrka příjmu projektových žádostí postupujících organizací do druhého kola: 15.3.2023

Harmonogram:

 • Vypsání výzvy, příjem projektových záměrů – prosinec 2022
 • 1. kolo (předvýběr projektů, které postoupí do druhého kola výzvy a budou vyzváni k podrobnějšímu rozpracování svého projektového záměru) – leden  2023
 • Podrobnější rozpracování vybraných projektů, konzultace s NNO – uzávěrka přijímání projektových žádostí do 2. kola – únor/březen 2023
 • Formální a kvalitativní kontrola přijatých projektů, hodnotící komise, zveřejnění výsledků hodnocení, uzavření smlouvy o poskytnutí NP – březen 2022
 • Realizační období (nejdříve od 1. 4. 2023 – maximální doba realizace projektu jsou 2 roky)
 • Průběžné monitorování realizace projektu, průběžná zpráva (po uplynutí poloviny realizačního období), závěrečná zpráva (na konci realizačního období)

Podávání žádostí:

Organizace do prvního kola hodnocení předloží své projektové záměry, které vyplní v elektronickém formuláři zde.

Pravidla a podmínky:

 • Žádost podává nestátní nezisková organizace ve prospěch cílové skupiny.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Obecně prospěšná společnost, Církevní organizace, Evidované církevní právnické osoby, Pobočný spolek, Nadace a Nadační fondy.
 • Organizace podává pouze jednu žádost (1 IČO = 1 projektová žádost)
 • Délka realizace projektu je nejdéle 24 měsíců.
 • Po dobu trvání projektu je NROS hlavním donorem daného projektu, je přípustné spolufinancování pouze z vlastních zdrojů žadatele.
 • Co lze hradit z NP (náklady související s realizací aktivit – například mzdové náklady, vybavení a spotřební materiál, cestovné pro zaměstnance, služby pro cílové skupiny, investiční náklady, nepřímé projektové náklady až do výše 10 % z celkových přímých projektových nákladů, náklady související s realizací aktivit, které probíhají mimo území ČR; náklady na výzkum)

Hodnocení:

Hodnocení přijatých projektů bude probíhat ve dvou kolech. Do prvního kola budou přijímány projektové záměry od jednotlivých organizací, z nichž NROS vybere 3 postupující organizace do druhého kola. Tyto organizace budou vyzvány k podrobnějšímu zpracování projektových žádostí dle standardní projektové struktury a následné prezentaci před odbornou  komisí, která navrhne k podpoře jeden vítězný projekt. Vybraný projekt bude následně předložen k finálnímu schválení správní radě NROS.

Kritéria hodnocení projektů:

 • Potřebnost (závažnost řešeného problému)
 • Přínos (dopad projektu, přínos pro danou oblast a cílovou skupinu)
 • Udržitelnost (dlouhodobé systémové řešení)
 • Efektivnost (poměr cena výkon – rozpočet)

Průběh realizace projektu:

Součástí realizace projektu je i jedinečná možnost absolvovat hodnocení zdravého řízení organizace neboli procesní analýzu, jejíž zajištění NROS nabízí. Tato procesní analýza je prováděna na základě unikátní metodiky modelu hodnocení “Zdravé organizační řízení”. Vlastní hodnocení probíhá ve dvou fázích: hodnocení první fáze – sebehodnotící formulář, hodnocení druhé fáze – návštěva organizace. Výsledkem procesní analýzy bude resumé shrnující základní informace o jednotlivých oblastech řízení, vymezení silných a slabých stránek a závěrečná doporučení.

V průběhu realizace projektu budou také probíhat pravidelná setkání se zástupci projektu Pomozte dětem, jejichž účelem je především podpora při realizaci projektu a navázání bližší spolupráce. Společnými silami se budeme podílet mimo jiné i na odborné komunikaci a mediální propagaci projektu, síťování, šíření dobré praxe, vyhodnocování průběhu a výsledku projektu, evaluaci a sběru dopadových dat.

Konzultace

Konzultace probíhají telefonicky či elektronicky do ukončení výzvy
e-mailgranty@nros.cz (do předmětu uvádějte prosím vždy zkratku PD)
Kontaktní osoba – Lucie Lešuková – 702108916

Nastavení cookies souborů

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

×
Nezbytné cookies

Nezbytné cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Ovlivňuje funkce
 • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnout
Zapnout

Analytické cookies

Tyto cookies nám umožňují měřit výkonnost našich webových stránek a našich online kampaní. S jejich pomocí zjišťujeme počet návštěv, zdroj návštěv a další parametry. Shromážděné údaje zjišťujeme v agregované podobě, která nám neumožňuje údaje dohledat ke konkrétnímu uživateli. Pokud tyto cookies deaktivujete, nebudeme moci analyzovat výkonnost našich webových stránek a optimalizovat je pro co nejsnažší užívání.

Ovlivňuje funkce
 • Goofle analytics
Nastavení cookies