Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka Nadace rozvoje
občanské společnosti a České televize

Pro žadatele

Co potřebujete vědět, pokud chcete žádat o podporu ze sbírky Pomozte dětem

 • Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku, které žijí v České republice.
 • Pomoc realizují nestátní neziskové organizace (NNO).
 • Projektová žádost se vyplňuje prostřednictvím systému Grantového systému NROS.
 • Žádosti hodnotí komise složené z odborníků, které posuzují a vybírají jednotlivé projekty.
 • Harmonogram grantových výzev v rámci sbírky Pomozte dětem najdete zde

V současné době nemáme žádné otevřené výzvy

Uzavřené výzvy

Mimořádná výzva Kuře s aktovkou
 • Výzva otevřená od 24.8. do 31.8. 2020
 • Cílem mimořádné výzvy je usnadnění vstupu znevýhodněných žáků, jejichž rodiny byly zasaženy koronavirovou krizí do škol. Oblasti podpory se specializují na doučování, kroužky pro děti, asistence, nákup školních pomůcek.
 • Maximální i minimální výše nadačního příspěvku na 1 dítě je 5 000 Kč. V rámci 1 žádosti lze podat žádost o podporu až pro 10 dětí (1 dítě = 1 příloha)
 • Žadatel musí být registrován jako následující sociální služba: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Pořadatelé výzvy si vyhrazují právo předčasně ukončit, zrušit či prodloužit grantový proces v případě nečekaných událostí.

Konzultační hodiny

email: granty@nros.cz

tel. Pouze Po a St od 10h do 12h

Přihlášení do výzvy

 1. Registrujte se do Grantového systému NROS (pokud jste již zaregistrovaní, přihlašte se). Manuál k registraci najděte níže.
 2. Přečtěte si Pravidla výzvy (níže)
 3. Vyplňte Přílohu žádosti (níže), zjistěte co budete vyplňovat v Online žádosti
 4. Přihlašte se do Grantového systému NROS, přejděte v systému na Online žádost. Žádost vyplňte, přiložte přílohy a žádost odešlete.

Dokumenty pro zpracování žádosti:

Manuál Grantový systém NROS

Pravidla výzvy

Příloha žádostipovinná příloha ke zpracování žádosti, přikládá se do Grantovacího systému NROS. 1 PŘÍLOHA = 1 DÍTĚ. Pokud žádáte např. na 5 dětí, vyplníte a vložíte 5 těchto příloh.

Vzor Online žádosti – nejdříve vyplňte přílohu, poté vložte do online formuláře v grantovém systému

Zde je přehled často kladených otázek a odpovědí.

Roční žádosti
 • Maximální výše nadačního příspěvku je 350 000 Kč. Spolufinancování není nutné. Každá NNO může podat do každé uzávěrky výběrového řízení jen jednu žádost.
 • Veřejné výběrové řízení na Roční žádosti ze sbírky Pomozte dětem již proběhlo. Další výzva ročních projektů bude oznámena. Sledujte stránky Pomozte dětem.
 • Žádosti se zpracovávají prostřednictvím Grantového systému NROS.
 • (pozor registrujete organizaci, ne pracovníka, tj použijte email, na který se může přihlásit více lidí z vaší organizace)
 • Podrobné informace naleznete v Příručce k výběrovému řízení.
 • Pro řešení technických dotazů k práci v Grantovém systému NROS na emailu granty@nros.cz nebo u koordinátora výzvy projektypd@nros.cz
 • Nejčastější dotazy k vyplnění žádosti najdete ve FAQ Pomozte dětem

Dokumenty pro zpracování žádosti:

Příručka k výběrovému řízení – podrobný průvodce pro zpracování žádosti

Pokyny k vyplnění Formuláře Rozpočtu

Příloha Ipovinná příloha ke zpracování žádosti, přikládá se do Grantovacího systému NROS

Příloha II – Formulář Rozpočtu – povinná příloha, přikládá se do Grantovacího systému NROS

Vzor Online žádosti

Semináře pro žadatele:

Prezentace – informační prezentace z proběhlého semináře.

Základní informace:

Oblast podpory:                                             ohrožené a znevýhodněné děti do 18-ti let

Podpora pro organizaci na roční projekt:   max. 350 000 Kč

Datum vyhlášení:                                          2.1.2020

Čerpání nadačního příspěvku:                    1. 7. 2020 – 30. 6. 2021

Konzultace

Konzultace probíhají telefonicky či elektronicky na emailu: projektypd@nros.cz

————————————————————————————————————————-

Individuální žádosti
 • Veřejné výběrové řízení na Individuální žádosti ze sbírky Pomozte dětem ukončeno.
 • Minimální výše podpory 10 000 Kč
 • Maximální výše podpory 50 000 Kč
 • Zpracování žádostí probíhá NOVĚGrantovém systému NROS
 • Přihlásit se k výzvě “Pomozte dětem – Individuální projekty” naleznete ZDE – výzva není nyní otevřená

Dokumenty ke stažení:

Příručka k veřejnému výběrovému řízení – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

Vzor online formuláře žádosti – takto vypadá online žádost, ke které vkládáte přílohy

Povinné přílohy

 1. Příloha – Rozšiřující informace k projektu
 2. ROZPOČET Individuální Projekty
 3. Fotografie dítěte

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.
 • Organizace může podat až tři individuální projekty podporující různé děti (v každé uzávěrce jeden). Zároveň je možné nepodpořený individuální projekt podat do dalších uzávěrek v ročníku.
 • Maximálně lze žádat o částku 50 000 Kč pro jedno dítě v rámci jednoho ročníku.
 • Délka realizace projektu je 6 měsíců.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Nadace, Nadační fondy, Obecně prospěšná společnost, Příspěvkové organizace, Církevní organizace, Evidované církevní právnické osoby, Pobočný spolek.

Uzávěrky pro podávání individuálních žádostí

 • 1. uzávěrka: 8. 7. 2020

Zahájení realizace projektů z 22.ročníku

 • Projekty podpořené v 1. uzávěrce: od 1. 8. 2020

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme.

projektypd@nros.cz

pomoztedetem@nros.cz