Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka Nadace rozvoje
občanské společnosti a České televize

Pro žadatele

Co potřebujete vědět, pokud chcete žádat o podporu ze sbírky Pomozte dětem

 • Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku, které žijí v České republice.
 • Pomoc realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím ročních a individuálních projektů.
 • Maximální výše nadačního příspěvku je 350 000 Kč. Spolufinancování není nutné.
 • Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun v dané oblasti ve prospěch definovaných cílových skupin.
 • Projektová žádost se vyplňuje prostřednictvím systému Grantového systému NROS.
 • Každá NNO může podat do každé uzávěrky výběrového řízení jen jednu žádost.
 • Příspěvky NEJSOU poskytovány na cesty do zahraničí, zahraniční pobyty nebo jakékoliv požadavky realizované v zahraničí, na jednorázové krátkodobé akce, na výzkum, na deficitní financování nebo na úhradu půjček, na přerozdělování finančních prostředků další organizaci, na úhradu zákonné povinnosti.
 • Žádosti hodnotí komise složené z odborníků, které posuzují a vybírají jednotlivé projekty.
Roční žádosti

Veřejné výběrové řízení na Roční žádosti ze sbírky Pomozte dětem již proběhlo. Další výzva ročních projektů bude oznámena. Sledujte stránky Pomozte dětem.

Žádosti se zpracovávají prostřednictvím Grantového systému NROS.

(pozor registrujete organizaci, ne pracovníka, tj použijte email, na který se může přihlásit více lidí z vaší organizace)

Podrobné informace naleznete v Příručce k výběrovému řízení.

Pro řešení technických dotazů k práci v Grantovém systému NROS na emailu granty@nros.cz nebo u koordinátora výzvy projektypd@nros.cz

Nejčastější dotazy k vyplnění žádosti najdete ve FAQ Pomozte dětem

 

Dokumenty pro zpracování žádosti:

Příručka k výběrovému řízení – podrobný průvodce pro zpracování žádosti

Pokyny k vyplnění Formuláře Rozpočtu

Příloha Ipovinná příloha ke zpracování žádosti, přikládá se do Grantovacího systému NROS

Příloha II – Formulář Rozpočtu – povinná příloha, přikládá se do Grantovacího systému NROS

Vzor Online žádosti

Semináře pro žadatele:

Prezentace – informační prezentace z proběhlého semináře.

Základní informace:

Oblast podpory:                                             ohrožené a znevýhodněné děti do 18-ti let

Podpora pro organizaci na roční projekt:   max. 350 000 Kč

Datum vyhlášení:                                          2.1.2020

Čerpání nadačního příspěvku:                    1. 7. 2020 – 30. 6. 2021

Konzultace

Konzultace probíhají telefonicky či elektronicky na emailu: projektypd@nros.cz

 

 

Individuální žádosti

Veřejné výběrové řízení na Individuální žádosti ze sbírky Pomozte dětem ukončeno.

Minimální výše podpory 10 000 Kč

Maximální výše podpory 50 000 Kč

Zpracování žádostí probíhá NOVĚGrantovém systému NROS

Přihlásit se k výzvě “Pomozte dětem – Individuální projekty” naleznete ZDE – výzva není nyní otevřená

Dokumenty ke stažení:

Příručka k veřejnému výběrovému řízení – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

Vzor online formuláře žádosti – takto vypadá online žádost, ke které vkládáte přílohy

Povinné přílohy

 1. Příloha – Rozšiřující informace k projektu
 2. ROZPOČET Individuální Projekty
 3. Fotografie dítěte

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.
 • Organizace může podat až tři individuální projekty podporující různé děti (v každé uzávěrce jeden). Zároveň je možné nepodpořený individuální projekt podat do dalších uzávěrek v ročníku.
 • Maximálně lze žádat o částku 50 000 Kč pro jedno dítě v rámci jednoho ročníku.
 • Délka realizace projektu je 6 měsíců.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Nadace, Nadační fondy, Obecně prospěšná společnost, Příspěvkové organizace, Církevní organizace, Evidované církevní právnické osoby, Pobočný spolek.

Uzávěrky pro podávání individuálních žádostí

 • 1. uzávěrka: 8. 7. 2020
 • 2. uzávěrka: 15.10.2020
 • 3. uzávěrka: 15. 2. 2021

Zahájení realizace projektů z 22.ročníku

 • Projekty podpořené v 1. uzávěrce: od 1. 8. 2020
 • Projekty podpořené v 2. uzávěrce: od 1. 11. 2020
 • Projekty podpořené v 3. uzávěrce: od 1. 3. 2021

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme.

projektypd@nros.cz

pomoztedetem@nros.cz