Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní projekt

Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize

Pro žadatele

Co potřebujete vědět, pokud chcete žádat o podporu ze sbírky Pomozte dětem

 • Pomoc je určena ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku, které žijí v České republice.
 • Pomoc realizují nestátní neziskové organizace (NNO).
 • Projektová žádost se vyplňuje prostřednictvím systému Grantového systému NROS.
 • Žádosti hodnotí komise složené z odborníků, které posuzují a vybírají jednotlivé projekty.
 • Harmonogram grantových výzev v rámci sbírky Pomozte dětem najdete zde

Jak funguje hodnocení projektů a jejich výběr se můžete dočíst zde

 


Uzavřené výzvy

Roční žádosti
Základní informace:

Termín pro podání žádosti:                           30.10.2020. do 4.12.2020

Oblast podpory:                                             ohrožené a znevýhodněné děti do 18-ti let

Podpora pro organizaci na roční projekt:   max. 350 000 Kč

Čerpání nadačního příspěvku:                     1. 7. 2021 – 30. 6. 2022

Dokumenty pro zpracování žádosti:

Obsahová částpovinná příloha ke zpracování žádosti, přikládá se do Grantového systému NROS

Finanční část – rozpočet – povinná příloha, přikládá se do Grantového systému NROS

Registrovat organizace a přihlásit svůj projekt můžete zde

Semináře pro žadatele:

Seminář pro žadatele již proběhl, dne 13.11.2020

Konzultace

Konzultace probíhají telefonicky (Po – St)

či elektronicky na emailu: granty@nros.cz

Projekty vybrané k podpoře

TOP 30 ročních projektů vybrané k podpoře ze sbírky Pomozte dětem v 23. ročníku – TOP 30 Ročních Projektů K Podpoře

Individuální žádosti
 • Veřejné výběrové řízení na Individuální žádosti ze sbírky Pomozte dětem ukončeno.
 • Minimální výše podpory 10 000 Kč
 • Maximální výše podpory 50 000 Kč
 • Zpracování žádostí probíhá NOVĚGrantovém systému NROS
 • Přihlásit se k výzvě “Pomozte dětem – Individuální projekty” naleznete ZDE – výzva není nyní otevřená

Dokumenty ke stažení:

Příručka k veřejnému výběrovému řízení – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

Vzor online formuláře žádosti – takto vypadá online žádost, ke které vkládáte přílohy

Povinné přílohy

 1. Příloha – Rozšiřující informace k projektu
 2. ROZPOČET Individuální Projekty
 3. Fotografie dítěte

Podmínky a pravidla

 • Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace ve prospěch konkrétního dítěte (dětí) v jedné domácnosti.
 • Organizace může podat až tři individuální projekty podporující různé děti (v každé uzávěrce jeden). Zároveň je možné nepodpořený individuální projekt podat do dalších uzávěrek v ročníku.
 • Maximálně lze žádat o částku 50 000 Kč pro jedno dítě v rámci jednoho ročníku.
 • Délka realizace projektu je 6 měsíců.
 • Oprávnění žadatelé: Spolek, Ústav, Nadace, Nadační fondy, Obecně prospěšná společnost, Příspěvkové organizace, Církevní organizace, Evidované církevní právnické osoby, Pobočný spolek.

Uzávěrky pro podávání individuálních žádostí

 • 1. uzávěrka: 8. 7. 2020

Zahájení realizace projektů z 22.ročníku

 • Projekty podpořené v 1. uzávěrce: od 1. 8. 2020

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme.

projektypd@nros.cz

 

Mimořádná výzva Kuře s aktovkou

 • Výzva otevřená od 24.8. do 31.8. 2020
 • Cílem mimořádné výzvy je usnadnění vstupu znevýhodněných žáků, jejichž rodiny byly zasaženy koronavirovou krizí do škol. Oblasti podpory se specializují na doučování, kroužky pro děti, asistence, nákup školních pomůcek.
 • Maximální i minimální výše nadačního příspěvku na 1 dítě je 5 000 Kč. V rámci 1 žádosti lze podat žádost o podporu až pro 10 dětí (1 dítě = 1 příloha)
 • Žadatel musí být registrován jako následující sociální služba: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Pořadatelé výzvy si vyhrazují právo předčasně ukončit, zrušit či prodloužit grantový proces v případě nečekaných událostí.

Konzultační hodiny

email: granty@nros.cz

tel. Pouze Po a St od 10h do 12h

Přihlášení do výzvy

 1. Registrujte se do Grantového systému NROS (pokud jste již zaregistrovaní, přihlašte se). Manuál k registraci najděte níže.
 2. Přečtěte si Pravidla výzvy (níže)
 3. Vyplňte Přílohu žádosti (níže), zjistěte co budete vyplňovat v Online žádosti
 4. Přihlašte se do Grantového systému NROS, přejděte v systému na Online žádost. Žádost vyplňte, přiložte přílohy a žádost odešlete.

Dokumenty pro zpracování žádosti:

Manuál Grantový systém NROS

Pravidla výzvy

Příloha žádostipovinná příloha ke zpracování žádosti, přikládá se do Grantovacího systému NROS. 1 PŘÍLOHA = 1 DÍTĚ. Pokud žádáte např. na 5 dětí, vyplníte a vložíte 5 těchto příloh.

Vzor Online žádosti – nejdříve vyplňte přílohu, poté vložte do online formuláře v grantovém systému

Zde je přehled často kladených otázek a odpovědí.