Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní projekt

Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize

Jak se vybírají projekty k podpoře?

Výzva na určitou činnost

Vždy, než přerozdělujeme peníze žadatelům, otevíráme veřejné výběrové řízení. Každé výběrové řízení má svá pravidla a povinnosti a žadatelé a my je musíme dodržovat. Veškeré výzvy vypisujeme na stránkách www.nros.cz.

Do grantového řízení se mohou přihlásit pouze neziskové organizace se svými projekty. Fyzické osoby nepodporujeme.

Přijaté žádosti o příspěvek, které splnily všechny administrativní náležitosti, posuzuje hodnoticí komise složená z odborníků.

Úkolem hodnotitelů je individuálně prostudovat žádosti, ohodnotit je dle daných kritérií a na společném zasedání navrhnout seznam žádostí (na kterém se většinově shodli) k podpoře.

Principy hodnoticích komisí pro roční projekty:
  • Hodnoticí komise jsou regionální –  jednání komise probíhají vždy v regionech.
  • Komise jsou minimálně tříčlenné a mají toto složení: zástupci odborné veřejnosti a zástupce z řad partnerů, spojenců apod. Členové hodnoticích komisí jsou vybíráni na základě principu odbornosti ve vztahu k cílovým skupinám Pomozte dětem.
  • Jednání komisí jsou veřejná.

Věcné hodnocení ročních projektových žádostí proběhne v sedmi regionálních hodnoticích komisích dle stanovených kritérií uvedených níže. Ke každé žádosti vypracují hodnotitelé odborné hodnocení s komentářem. Projekty podrobně projedná celá hodnoticí komise (všichni hodnotitelé) na společném jednání v daném regionu.

Cílem regionálních komisí je vybrat 5 nejkvalitnějších projektů za každý region. Vybrané projekty pak jsou postoupeny Odborné hodnoticí komisi, která určí pořadí 30 projektů, jež mají nárok na podporu.

Následně jsou vybrané projekty postoupeny správní radě Nadace rozvoje občanské společnosti, která na společném jednání posoudí návrhy regionálních komisí a Odborné hodnoticí komise a rozhodne o poskytnutí nadačních příspěvků.

Hodnoticí komise se při posuzování projektů zaměřují na tyto oblasti:

  1. Přínos a udržitelnost projektu
  2. Realizace a kvalita projektu
  3. Provozní a odborná kapacita organizace
  4. Rozpočet projektu

Jednací řád regionální Hodnoticí komise