Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka nadace rozvoje
občanské společnosti a české televize

Jak se vybírají projekty k podpoře?

Žádosti o příspěvek, které splnily všechny administrativní náležitosti, posuzují hodnoticí komise složené z odborníků.

Úkolem hodnotitelů je:

Individuálně prostudovat žádosti, ohodnotit je dle daných kritérií a na společném zasedání navrhnout seznam žádostí (na kterém se většinově shodli) k podpoře.

Principy hodnoticích komisí pro roční projekty:
  • Hodnoticí komise jsou regionální –  jednání komise probíhají vždy v regionech.
  • Komise jsou minimálně tříčlenné a mají toto složení: zástupci odborné veřejnosti a zástupce z řad partnerů, spojenců apod. Členové hodnoticích komisí jsou vybíráni na základě principu odbornosti ve vztahu k cílovým skupinám Pomozte dětem.
  • Jednání komisí jsou veřejná.

Věcné hodnocení ročních projektových žádostí proběhne v sedmi regionálních hodnoticích komisích dle stanovených kritérií uvedených níže. Ke každé žádosti vypracují hodnotitelé odborné hodnocení s komentářem a určí TOP 10. Tyto projekty podrobně projedná celá hodnoticí komise (všichni hodnotitelé) na společném jednání v daném regionu.

Cílem regionálních komisí je vybrat TOP 10 projektů za každý region. Vybrané projekty pak jsou postoupeny Odborné hodnoticí komisi, která určí pořadí 50 projektů, jež mají nárok na podporu.

Následně jsou vybrané projekty postoupeny správní radě Nadace rozvoje občanské společnosti, která na společném jednání posoudí návrhy regionálních komisí a Odborné hodnoticí komise a rozhodne o poskytnutí nadačních příspěvků. Následně proběhne na půdě NROS setkání s 50 úspěšnými žadateli s cílem informovat o kampani Najdi to v sobě, jejímž cílem je získat finanční podporu pro všech 50 projektů.

Hodnoticí komise se při posuzování projektů zaměřují na tyto oblasti:

  1. Přínos a udržitelnost projektu
  2. Realizace a kvalita projektu
  3. Provozní a odborná kapacita organizace
  4. Rozpočet projektu

Jednací řád regionální Hodnoticí komise