Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní projekt

Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize

Centrum J.J.Pestalozziho

Název projektu: Aby dětství v ústavu byl co nejmenší hendikep 2
Částka: 349 860 Kč
Region: Pardubický kraj
Stav: Dostali Vaši podporu

Projekt pomáhá dětem, které vyrůstají v různých typech zařízení ústavní výchovy. Zaměřuje se na dlouhodobou spolupráci s dětmi ve věku od šesti let, která je založená na vzájemné důvěře a individuálním přístupu. S těmito dětmi se pracuje na jejich celkovém osobnostním rozvoji a snižování následků různých traumat, která si děti nesou z narušených rodinných vztahů a nemožnosti vyrůstat ve vlastní rodině. Díky tomuto projektu se děti zapojují do různých terapeutických, výchovných či vzdělávacích činností, které jim pomohou zmírnit důsledky ústavní výchovy. Zároveň se dbá na to, aby děti byly vybaveny potřebnými dovednostmi, návyky a vědomostmi, které zvyšují jejich samostatnost, a tak i jejich šance na aktivní zapojení se do společnosti a „normální“ život. Například Klárka díky tomuto projektu měla možnost řešit své problematické vztahy s rodiči, nízké sebevědomí nebo strachy spojené s opuštěním dětského domova v rámci individuálních terapií. Tyto terapie spolu s dalšími aktivitami, kterých se Klárka začala účastnit, jí pomohly najít důvěru sama v sebe a také zlepšit vztah s maminkou, se kterou teď Klárka dokonce bydlí. Organizace je s Klárkou stále v kontaktu a nadále jí podporuje.

Přispět můžete zde: https://www.pomoztedetem.cz/pomahejte-s-kuretem/platba-on-line/

Podívejte se na příběhy dalších organizací https://www.pomoztedetem.cz/o-pomozte-detem/top-30/.