Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka Nadace rozvoje
občanské společnosti a České televize

Centrum LOCIKA, z.ú.

Název projektu: Velká vítězství malých hrdinů
Částka: 349 125 Kč
Region: Praha
Stav: Dostali Vaši podporu

Co za peníze od Kuřete pořídíme?

V Centru LOCIKA pomáháme  dětem, které zažívají domácí násilí, obnovit pocit bezpečí a zdravé vztahy v rodině. Pracujeme  s celou rodinou v zájmu dítěte. Prostřednictvím projektu  poskytneme  dlouhodobou návaznou terapeutickou pomoc 46 dětem a jejich rodičům tak, aby  se děti, které zažily domácí násilí, mohly plně vyrovnat s důsledky prožitých traumatických situací a zvýšit svoji šanci, že nebudou patologické vzorce chování opakovat ve svém aktuálním ani budoucích životě.

Přečtěte si příběh malého hrdiny Daniela

Daniel byl doma od mala svědkem psychického i fyzického násilí. Po jednom obzvlášť ošklivém incidentu, kdy se bál o zdraví a život své mámy, se začal ve svých pěti letech znovu  pomočovat. Ve školce byl velmi neklidný, nesoustředěný a choval se stále více agresivně. Paní učitelka měla o Dana strach, a tak rodičům doporučila  Centrum LOCIKA – místo,  kde  dětem jako je Dan, umíme pomoci.

Aby se Danovi ulevilo, museli ale mnohé změnit především jeho rodiče. Po několika prvních rozhovorech se sociální pracovnicí se matka rozhodla a s Danielem se  odstěhovala do nového bytu. Sice bez táty, ale od začátku bylo jasné, jak a kdy se Dan s tátou uvidí.

Rodinná situace se uklidnila, oba rodiče začali chodit do rodičovských skupin v LOCICE a Daniel se mohl začít uzdravovat. Moc mu v tom pomáhala arteterapie. Od malička rád maloval a miloval práci s hlínou. Nejprve docházel na arteterapii sám, později do skupiny. V kontaktu s dětskou psycholožkou  postupně zjišťoval, že existuje i jiný, normálnější a bezpečný svět bez násilí a hádek.

Arteterapie mu také pomohla uvědomit si své emoce. Učil se je rozlišovat, pojmenovávat, ovládat a přiměřeně vyjadřovat. Pozvolna se uklidňoval, mezi dětmi se přestal projevovat agresivně, nepotřeboval už tolik zlobit a říkat si tak o  pozornost dospělých.

V terapeutické  skupině se Daniel naučil spolupracovat a respektovat hranice druhých. Viděl, že ho druzí berou, sám se také naučil druhým více naslouchat. Daniel ve svých pěti letech zvládl více  práce na sobě než mnozí dospělí za celý svůj život. Držme mu proto palce i  dál, už se moc těší do školy, a až bude velký, chce být záchranářem.