Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní projekt

Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize

Centrum Locika

Název projektu: Řekni to někomu!
Částka: 349 560 Kč
Region: Praha
Stav: Dostali Vaši podporu

Tento projekt reaguje je zaměřen na podporu dětí a rodin s výskytem domácího násilí a násilí v rodinách, jejíž potřeba se v důsledku koronavirové pandemie zvýšila. Kvůli pandemii se zvedl nejen výskyt, ale i míra rizikovosti násilí v rodinách a zároveň znesnadnila dětem přístup k pomoci. Děti jsou více izolovány, nemohou chodit do školy, na kroužky, být v přímém kontaktu s kamarády, ani nemohou doma zpravidla bezpečně telefonovat o citlivých tématech. Záměrem projektu je proto rozšířit a zkvalitnit služby specializovaného chatu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ a nabídnout tak okamžitou dostupnou pomoc pro dětské oběti domácího násilí z celé ČR. Dětem je poskytována jak podpora, tak specializovaná psychologická pomoc. Projekt je postaven na 4 hlavních aktivitách: Specializovaný chat Dětství bez násilí, Informační kampaň v online prostoru a na školách, Aktualizace webových stránek, aby byly uživatelsky příznivé pro děti, a Metodická příručka specializovaného chatu pro děti ohrožené domácím násilím.

Přispět můžete zde: https://www.pomoztedetem.cz/pomahejte-s-kuretem/platba-on-line/

Podívejte se na příběhy dalších organizací https://www.pomoztedetem.cz/o-pomozte-detem/top-30/.