Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka Nadace rozvoje
občanské společnosti a České televize

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno

Název projektu: V rytmu ADHD
Částka: 92 400 Kč
Region:
Stav: Dostali Vaši podporu

Co za peníze od Kuřete pořídíme?

Neklid a nepozornost u dětí bývá v dnešní době nejčastějším projevem poruchy centrální nervové soustavy, nyní již u nás běžně pojmenovávané jako ADHD. Centrum pro rodinu a sociální péči se věnuje dětem s ADHD již od roku 1999. V rámci projektu „V rytmu ADHD“ pracujeme na sociálních a emočních dovednostech dětí, čímž jim napomáháme lépe zapadnout do kolektivu doma i ve škole. Předcházíme tak negativním důsledkům případné izolace dětí s ADHD. Podporou získáme prostředky na odborníky, kteří s dětmi pracují.

Přečtěte si příběh rodiny s dítětem s ADHD

Paní Júlie se nás obrátila v únoru roku 2017 s prosbou o pomoc při zvládání situace se svým hyperaktivním a neklidným synem (syndrom ADHD). Po domluvě s pracovnicí v programech pro rodiny s hyperaktivními a neklidnými dětmi se sešly v rámci odborného poradenství a prodiskutovaly možnosti podpory.

Syn začal mít obrovské potíže ve škole, a to hlavně v chování ke spolužákům a paní učitelce – svým chováním narušoval hodinu, vyžadoval soustavnou pozornost paní učitelky, k ostatním dětem byl s postupujícím vyučováním agresivní, zejména o přestávkách, kdy nebyla paní učitelka ve třídě přítomna. Maminka byla ze situace zoufalá, oba rodiče aktivně spolupracovali se školní psycholožkou, ale ani ta už si nevěděla s chováním chlapce příliš rady.

Maminka začala s chlapcem navštěvovat program HÁĎATA, aby podpořila syna v rozvoji jeho sociálních a emočních dovedností. Ve třídě jsme následně provedli také odborný náslech a paní ředitelce i mamince zaslali z tohoto pozorování zprávu s cílem podpořit urychlení zřízení pozice asistenta pedagoga k jejímu synovi, což se nakonec podařilo.

Paní asistentka k chlapci nastoupila o několik dní později. Rodině bylo následně navrhnuto, aby se v rámci sladění spolupráce mezi naší organizací, paní učitelkou, paní asistentkou a školní psycholožkou uspořádala případová konference zaměřená na cíl identifikovat možnosti pomoci chlapci zvládat nároky učiva a kolektivu ve škole. Obě setkání byla velmi plodná, samotný chlapec se jich velmi aktivně účastnil a následnou spolupráci si maminka velmi chválila.

Chlapec s námi v létě absolvoval týdenní příměstský tábor pro hyperaktivní a neklidné děti, kde měl možnost rozvíjet pro něj důležité kompetence a dovednosti intenzivní a hravou formou přímo mezi vrstevníky. Maminka se dosud účastní také podpůrné rodičovské skupiny pro rodiče hyperaktivních a neklidných dětí, kde čerpá síly a inspiraci pro podporu svého syna a tím celé své rodiny.

Z e-mailové komunikace s maminkou:

„Ještě jednou Vám chci poděkovat, za Váš pro mě trochu šokující, nezávislý vhled do vyučování i za ochotu zorganizovat setkání na Vaší půdě.“ 

„Musím Vám napsat, což už jistě víte, že jste člověk na pravém místě, moc oceňuji Vaši empatii a pomoc, kterou nám dáváte, je to pro mne nečekaný obrat.”