Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka Nadace rozvoje
občanské společnosti a České televize

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Název projektu: Klíče pro rodinu
Částka: 228 710 Kč
Region: Moravskoslezsko
Stav: Dostali Vaši podporu

Co za peníze od Kuřete pořídíme?

Náš projekt poskytne komplexní pomoc a podporu 50 ohroženým dětem, které žijí v nevyhovujících podmínkách nebo zažily těžkou životní situaci. Umožní jim chodit do školy s ostatními dětmi, učí zároveň rodiče, jak s dětmi trávit volný čas a připravovat se na školu. Dětem také zajistí terapeutickou podporu, pomáhá obnovit zdravé vztahy v rodině.

EUROTOPIA dlouhodobě pomáhá dětem a rodinám již vzniklé potíže řešit a vyrovnat se s nimi tak, aby děti mohly zažívat SKUTEČNÉ DĚTSTVÍ se svou rodinou.

Přečtěte si příběh Josefa

S Josefem jsme se poprvé setkali v době, kdy vyrůstal u prarodičů v pěstounské péči, měl 12 let. S dědečkem jsme se pravidelně setkávali, společně jsme se snažili o to, aby Josef prospíval ve škole i doma u dědečka.

Po úmrtí dědečka nastal pro Josefa zlom, vrátil se do své původní rodiny k mámě a dvěma sourozencům. Byla to změna pro celou rodinu. Navíc Josefův táta, který si v této době odpykával trest ve vězení, jedinému Josefovi zasílal pravidelně dopisy, o ostatní děti v rodině neměl zájem. Josef se začal upínat ke slibům táty, o kterých si četl v jeho dopisech. V této době jsme s původní rodinou Josefa navázali spolupráci, podporovali jsme nové soužití dětí a mámu, aby náročnou roli zvládla, probíhala rodinná terapie.

Postupně se bohužel u Josefa začaly projevovat výchovné i prospěchové potíže ve škole, máma si stěžovala na to, že ji Josef neposlouchá, provokuje bratry, nechodí do školy. Společný život v rodině byl velmi náročný. Navíc se přidaly problémy s chováním mimo školu.

V průběhu školního roku s Josefem začala spolupracovat doučující – studentka střední školy, která za ním dojížděla do rodiny. Navázali spolu velmi pěkný vztah, Josef si některé školní výsledky zlepšil, ale stále ve škole přetrvávaly potíže. Po domluvě se školou jsme navštívili Josefovu třídu, kde jsme s dětmi společně nastavili pravidla pro jejich fungování, a nadále jsme do rodiny pravidelně dojížděli.

V létě Josef společně s bratrem odjeli na pobytový tábor pořádaný naší organizací, zde došlo ke změně. Jejich vzájemný vztah narovnal a prohloubil, domů přijeli kluci spokojení. Josef se také společně s doučující celé léto připravoval na opravnou zkoušku z dějepisu (navštěvuje 9. třídu). Dnes již víme, že zkoušku zvládl a dokonce s pochvalou!

Nyní Josef navštěvuje střední odborné učiliště, kam dojíždí, je zde spokojený. Zůstal ve své rodině, nastoupil také na brigádu. Společně se sourozenci a s mámou pokračují v rodinné terapii.

Tento příběh je založen na skutečných událostech. Jména aktérů a některé reálie byly v zájmu ochrany klientů změněny.