Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní projekt

Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Název projektu: Rekondiční pobyty pro děti s autismem
Částka: 330 000 Kč
Region: Praha
Stav: Čekají na podporu

Co za peníze od Kuřete pořídíme?

V NAUTIS již 14 let pomáháme lidem s autismem a lidem kolem nich, aby se jim žilo lépe. A protože lidí s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS) stále přibývá, podat pomocnou ruku je pro nás těžší a těžší, proto je pro nás Vaše podpora velmi důležitá. Chceme i nadále dělat vše proto, aby děti a dospělí s autismem, jimž to míra handicapu umožňuje, žili samostatným, kvalitním životem, měli vzdělání, uplatnili se na trhu práce, našli si přátele a partnery pro cestu životem. Přidáte se?

Přečtěte si příběh Adélky

Adéle Škochové je 13 let a má diagnostikován dětský autismus s těžkou mentální retardací, ve spojení s těžkým problémovým chováním.

Adélka žije v řadovém domu v Praze s rodiči a třemi sourozenci. Jejímu chování a potřebám se musela přizpůsobit celá rodina, chod domácnosti, samotné vybavení domku, auta atd.

Adélka je agresivní vůči sobě i svému okolí. V minulosti hlavou hodně bila do stěn a také se bila rukama do hlavy. Z tohoto důvodu nosila helmu, která údery tlumila. Přestože se Adélčina autoagrese v posledním roce zmírnila a helmu již přes rok nenosí, neustala však úplně. I nadále se tluče pěstí do obličeje, nohama kope do stěn, kope sama sebe.

Adélka je zcela inkontinentní. Sundávat si pleny patří k její zábavě. S okolím komunikuje pouze chováním. Když něco chce, ukazuje a kýve hlavou. Když naopak nechce vyhovět, kope kolem sebe, odchází, nebo si lehá na zem. Velmi rychle se u ní střídá potřeba vymezeného prostoru (chce být připoutána do vozíku, ve kterém sedí a dělá veškeré činnosti doma, chce svazovat rukávy k sobě) a volného pohybu.

Volný čas Adélka tráví skládáním vkládanek, rozhazováním věcí, trháním papírů, lámáním klacků a procházkami. Nezvládá čekání. Nevnímá nebezpečí. Nevyhne se projíždějícím automobilům, nemá obavy, že spadne z výšky, neuvědomuje si následky svého chování. Neumí s okolím navázat přirozený kontakt. Nemůže proto trávit čas bez dozoru. Pouze doma ve svém pokoji, který má zcela přizpůsobený svým potřebám (nábytek je přišroubován k podlaze, je zde houpačka, okno nejde otevírat).

Každý den odpoledne, kdy přijede ze školy, je již doma připraven někdo, kdo se věnuje pouze jí. Péči o Adélku rodiče zvládají za pomoci široké rodiny, služby osobní asistence NAUTIS a odlehčovací služby NAUTIS.

Kvůli svému způsobu vnímání a chování Adélka nemůže trávit prázdniny v kruhu zdravých vrstevníků. A proto již několik let jezdí na letní pobyty NAUTIS, kde sice tráví čas mezi více lidmi a pobytem venku, ale pro ni v bezpečném prostředí s dostatečnou podporou zkušených tet a strejdů, kteří přizpůsobí program jejím potřebám. Adélka má tak možnost získat nejen nové zkušenosti a prožít spoustu pěkných a zábavných prázdninových chvil, ale i osvojit si nové návyky a dovednosti. S Adélkou se v průběhu pobytu intenzivně pracuje na jejích sociálních a komunikačních dovednostech a na zvládání problémového chování (vše s ohledem na stupeň jejího handicapu).

A Adélčin pobyt mimo domov prospívá i její rodině. Během času, kdy Adélka není doma, mohou rodiče načerpat psychické i fyzické síly a věnovat se dalším třem Adélčiným sourozencům.

Jak se žije Adélce s autismem a její rodině, dobře vystihuje film Děti úplňku: www.detiuplnku.cz.