Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka nadace rozvoje
občanské společnosti a české televize

Oblastní charita Most

Název projektu: Kuřátko je v Petrklíči
Částka: 334 902 Kč
Region: Severozápad
Stav: Čekají na podporu

Co za peníze od Kuřete pořídíme?

Oblastní charita Most vznikla v březnu 2000. Jsme nestátní nezisková organizace a poskytujeme pomoc všem, kdo ji potřebují. Věková struktura klientů je od novorozenců po seniory. Zkušenosti s realizací projektů pro děti jsou více než patnáctileté, jelikož právě realizací těchto naše organizace zahájila svou činnost.

Cílovou skupinou projektu „Kuřátko je v Petrklíči“ je 81 dětí z romské populace, z rodin s nízkými příjmy nebo rodin neúplných. Nabídneme jim pestrou nabídku odpoledních volnočasových aktivit – cvičení, vaření, výtvarný, taneční nebo dramatický kroužek. Víme, že jde o děti talentované, které jsou ale v nevýhodě, protože si rodiče nemohou dovolit, aby děti navštěvovaly kroužky hrazené. Za přidělené finance mimo jiné pořídíme: rádio (na cvičení), výtvarné potřeby na výtvarný kroužek a nádobí na kroužek vaření.

Přečtěte si příběh Lenky

Jmenuji se Lenka a jsem rok po porodu dcery Elišky.

Po pár měsících mi přestal vyhovovat stereotyp a hlavně samota, kterou jsem cítila. Eliška je úžasné, akční a spokojené dítě. Manžel se nám po návratu z práce dostatečně věnuje, ale to jen večer. Jsme v městě Janově nově přistěhovaní, tudíž tu nikoho neznám. Seznámila jsem se sousedkami, ale hledala jsem nejen společnost, ale i rady zkušených maminek včetně i možnosti seberealizace, než jen péči o Elišku a domácnost. Proto jsem hledala na internetu Rodinná centra v okolí a podařilo se.

Našla jsem Rodinné centrum Petrklíč v Komunitním centru Janov, které mám dokonce pár kroků od domova. No a tak to začalo. Seznámení s maminkami, které mají stejně staré děti a předávání zkušeností. Rychle jsme se začlenily a doučily se kolektivním hrám. V projektu Janovskáče, podpořeném „Kuřátkem“ jsme se naučily nová říkadla a písničky, pohybové hry apod. Pravidelná docházka na sportovní kroužek pro rodiče a děti nám změnil život. Těšíme se vždy na další cvičení, které zpestří náš den a tím i rodičovskou dovolenou.

Přínosem pro mě bylo seznámení s mnoha maminkami v podobné situaci z okolí, nalezení programu a aktivit pro sebe a svou Elišku. Naučila jsem se rozdělit čas mezi práci pro rodinu a zjistila jsem, že jsem schopná i s dítětem zvládat další věci. Účast na aktivitách v Rodinném centrum Petrklíč, kam patří také aktivity sbírkového projektu Pomozte dětem (tedy aktivity pro děti), mi pomohl překonat propast sociálního vyloučení související se zásadní změnou životního stylu (celodenní péče o miminko a domácnost, ztráta kontaktů s prací, kolegy, omezené možnosti společenského vyžití).

Zapojení do činnosti mi pomáhá být spokojenou matkou a partnerkou. Nedávno jsem Rodinné centrum doporučila i nově přistěhované sousedce samoživitelce Aničce, která má stejně starou Karolínku a Marečka v předškolním věku. Karolínka se hned s maminkou radostně zapojily do cvičení rodičů s dětmi. Mareček je malý jedlík a tak si našel zálibu v kroužku vaření. Dnes už umí pro všechny udělat malé pohoštění.