Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka Nadace rozvoje
občanské společnosti a České televize

P-centrum, spolek

Název projektu: Dobrovolníci U Mloka pomáhají dětem
Částka: 234 680 Kč
Region: Střední Morava
Stav: Čekají na podporu

Co za peníze od Kuřete pořídíme?

Pomozte s námi dětem, které mají potíže ve škole i mezi vrstevníky, dětem z rodin, které se potýkají se závažnými potížemi v komunikaci, zdravotními nebo sociálními obtížemi. Podpora ze sbírky Pomozte dětem zajistí pravidelné schůzky dětí s terapeuty a dobrovolníky. Děti si v rámci doučování zlepší vztah ke škole a (mnohdy poprvé) zažijí úspěch. Darujte šanci na změnu. Děkujeme.

Přečtěte si příběh Petra

Do Rodinného centra přišla maminka s žádostí o pomoc svému synovi Petrovi. Oba se nacházeli v nelehké situaci. Máma pracovala na částečný úvazek přes noc, což jí ubíralo hodně sil, a k tomu měla neustálý strach o to, že s penězi nevyjdou. Čtrnáctiletý Petr ukončil léčbu v psychiatrické léčebně a snažil se začlenit zpátky do kolektivu třídy. Petrův táta bydlí daleko, proto se vídají jenom jednou měsíčně. Petr s mámou požádali o pomoc s problémy ve škole – Petr nezvládal učivo a nerozuměl si se spolužáky, ve škole byl tichý, neprůbojný, hovořil velice potichu a s velikým ostychem.

V Rodinném centru U Mloka jsme se věnovali jak mámě, která k nám docházela na konzultace, tak především Petrovi, kterého jsme zařadili do programu Doučování s dobrovolníkem. Docházel také do socioterapeutických skupin a na krátkodobé individuální konzultace s terapeutem. Především však na hodinách doučování mohl Petr v bezpečném prostředí a za podpory kompetentního dobrovolníka začít dohánět zameškané učivo z matematiky a fyziky osmé třídy základní školy. Zároveň zde s dobrovolníkem trénoval to, s čím on subjektivně bojoval nejvíce, což bylo mluvení tak, aby byl zřetelně slyšet.

Setkávali se pravidelně jednou týdně na hodinu v P-centru. Týden po týdnu se za podpory dobrovolníka zvyšovalo chlapcovo sebevědomí a tím i jeho ochota hovořit nahlas i před cizími lidmi. V doučování se Petr naučil, jak se orientovat v obtížnějších zadáních úkolů z matematiky a fyziky. Dobrovolník Petrovi předával své zkušenosti, a ten tak dohnal zameškané učivo z doby, kdy byl hospitalizován. Díky své snaze a programu doučování si Petr zlepšil prospěch a na konci roku nepropadl.