Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní projekt

Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize

PARENT PROJECT, z.s.

Název projektu: Společně to dáme
Částka: 329 800 Kč
Region: Jihomoravský kraj
Stav: Dostali Vaši podporu

Projekt je zaměřen na pomoc dětem se vzácnou svalovou dystrofií. V rámci projektu je zajištěna terénní podpora rodiny, a to v oblasti sociálně-právního poradenství, fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie a odborných konzultací vedených lékařkou, specialistkou na tato onemocnění. V rámci projektu se pořádají psycho-rehabilitační pobyty, kde mají děti společně s asistenty vlastní program s kamarády. Rodiče tak mají možnost účastnit se odborných přednášek z oblastí týkajících se péče o děti se svalovou dystrofií a účasti na svépomocné skupině. Například sedmiletý Samík díky týdennímu rehabilitačnímu pobytu prožije letní tábor se svými vrstevníky, kteří se potýkají s podobnou diagnózou, jako on sám. Samovi rodiče zároveň budu mít na chvíli víc času věnovat se mladšímu synovi Jonášovi.

Přispět můžete zde: https://www.pomoztedetem.cz/pomahejte-s-kuretem/platba-on-line/

Podívejte se na příběhy dalších organizací https://www.pomoztedetem.cz/o-pomozte-detem/top-30/.