Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka Nadace rozvoje
občanské společnosti a České televize

Porozumění Litvínov, z.s.

Název projektu: Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením "Klubíčko"
Částka: 328 246 Kč
Region: Severozápad
Stav: Dostali Vaši podporu

Co za peníze od Kuřete pořídíme?

Prostřednictvím programové nabídky našeho mateřského centra se snažíme rodinám pečující o handicapované děti nabízet různé služby, například hrátky a přípravu dětí na školku v rámci mateřského klubu, hlídání dětí, zájmové kroužky a kluby, terapii hudbou či terapii se psy, jízdy dětí na koních, poradenské služby pro rodiče dětí aj. Klubové prostory a aktivity jsou přístupné i veřejnosti, tj. rodinám se zdravými dětmi. Díky tomu se naše handicapované děti integrují mezi zdravé vrstevníky již od nejútlejšího věku. Lidé je ve svém okolí znají. Vědí, jak se k nim mají chovat a pomáhat jim. Chápou, že i se svým omezením jsou šťastné a mají ve svém městě své místo. Peníze od Pomozte dětem využijeme na úhradu mezd pracovníků, kteří se dětem věnují.

Přečtěte si příběh Míši, který vypráví jeho maminka Jana

Jsem maminka nyní devítiletého syna Michala s kombinovaným postižením: má dětskou mozkovou obrnu, deformitu hrudníku, autismus a spoustu dalších diagnóz.

O Mateřském centru Klubíčko jsem se dozvěděla od kamarádky a od synova roku (v té době se pouze plazil) jsme spolu začali centrum navštěvovat v rámci mateřského klubu. Od roku a půl s ním paní Ondová (vedoucí mateřského centra) začala individuálně pracovat. Připravovala ho pro nástup do stacionáře. Učila ho pracovat u stolečku a snažila se rozvíjet jeho pracovní a hygienické návyky.  To mu velmi pomohlo. Při nástupu do stacionáře pak neměl žádné adaptační problémy.

Oceňuji jak individuální přístup paní Ondové k synovi, tak i integraci syna mezi zdravé vrstevníky.

Nyní Klubíčko navštěvujeme v odpoledních hodinách, kdy zde probíhají pro starší děti zájmové kroužky a kluby. Dále velmi oceňuji možnost půjčování pomůcek, odborné literatury, rehabilitačního stolu a podobně. Taktéž i pořádání příměstského tábora, hipoterapie (jízd na koních) a pobytu pro tyto naše dětičky.

S Klubíčkem i nadále budu aktivně spolupracovat, jelikož mi velmi pomáhá ve všestranném rozvoji syna a možnosti si vyměňovat zkušenosti s ostatními rodiči postižených dětí. Navíc jsem zde i získala na zkrácený úvazek zaměstnání (od září 2012 zde pracuji jako klubová pracovnice), při kterém zvládám i návštěvy všech lékařů, kteří mají syna v péči. Toho si velmi vážím. I já sama mohu být někomu dalšímu prospěšná.

Za sebe a spoustu dalších maminek jsem velmi ráda, že naše mateřské centru existuje. Že i děti s postižením mohou v našem regionu navštěvovat volnočasové zařízení, které je na ně připravené. Bere je takové, jaké jsou. A naše děti jsou zde spokojené.