Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní projekt

Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize

Sdružení D, z.ú.

Název projektu: Emoce pro život - on line rozšíření
Částka: 350 000 Kč
Region: Olomoucký kraj
Stav: Dostali Vaši podporu

Skrz Divadlo forum a strukturované dramatické příběhy se díky tomuto projektu děti v rámci třídního kolektivu na druhém stupni základní školy či nižším gymnáziu učí, jak se vyrovnat s různými obtížnými životními situacemi. Projekt se zároveň zaměřuje na ty třídní kolektivy, ve kterých jsou indikované problémy se šikanou, kyberšikanou, záškoláctvím, závislostním chováním a podobně. Děti se tak učí prostřednictvím formy divadla a „nácviku nanečisto“ během preventivních programů rozpoznat například šikanu už v prvotním stádiu a zamezit jí, naučí se říct si o pomoc a zvyšuje se jejich povědomí o různých nebezpečí, která jim můžou hrozit na internetu. Kromě toho se také jejich učí empatii a přijetí odlišnosti druhých. Projekt takovým způsobem například pomohl ve třídě, kam chodí David, který pochází z komplikovaného domácího prostředí, což se mimo jiné projevovalo problémovým chováním ve škole k učitelům i spolužákům. V rámci několika preventivních programů se David, který se ze začátku odmítal jakkoliv do programu zapojit, postupně dostal do hlavní role v rámci jednoho z divadelních příběhů, a naučil se lépe komunikovat, spolupracovat a řešit komplikované situace. Projekt se nyní vzhledem k současné situaci zaměřuje také na rozšíření o online variantu.

Přispět můžete zde: https://www.pomoztedetem.cz/pomahejte-s-kuretem/platba-on-line/

Podívejte se na příběhy dalších organizací https://www.pomoztedetem.cz/o-pomozte-detem/top-30/.