Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka nadace rozvoje
občanské společnosti a české televize

Speciálně pedagogické centrum EDA z.ú.

Název projektu: Umím to už lépe!
Částka: 293 000 Kč
Region: Střední Čechy
Stav: Dostali Vaši podporu

Co za peníze od Kuřete pořídíme?

Projekt pomůže dětem se zrakovým a kombinovaným postižením, které jsou v předškolním a školním věku. Podpoříme vývoj a dovednosti dětí prostřednictvím konkrétních pravidelných cvičení zaměřených např. na rozvoj zraku, jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky a komunikace tak, aby dobře zvládly proces vzdělávání. Chceme tak zvýšit kvalitu života těchto dětí a chceme, aby mohly chodit do školy, kde se jim líbí a v místě svého bydliště tak, jako jejich zdraví vrstevníci.

Přečtěte si příběh Elišky

Eliška je holčička s těžkým kombinovaným postižením, se svojí rodinou byla klientem rané péče EDA po dobu sedmi let. Chodí do 4. třídy speciální školy a odpoledne do dětského stacionáře v Praze na Proseku.

Eliška je moc hodné dítě, ale je hodně náročné jí porozumět. Jsem moc ráda, že existuje Speciálně pedagogické centrum EDA a že jsem její stav nemusela popisovat dalšímu pracovníkovi. Elišku totiž již znali z rané péče,“ pochvaluje si maminka Lenka.

Speciální pedagožka ze SPC EDA byla také u Elišky ve škole, kde s nimi probírala konkrétní zlepšení prostředí pro zrakovou stimulaci Elišky a doporučila konkrétní kompenzační pomůcky. „Spolupráce SPC EDA se školou skvěle funguje, pro Elišku je důležité nejen to, co jí ukážete, ale také jak, aby to při své oční vadě vůbec viděla. Jsem moc ráda, že Eliška může chodit do školy, kde se jí líbí a kde se jí opravdu věnují,” dodává maminka.