Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka Nadace rozvoje
občanské společnosti a České televize

SPONDEA, o.p.s.

Název projektu: Společně z bludného kruhu traumatu
Částka: 350 000 Kč
Region: Jihovýchod
Stav: Dostali Vaši podporu

Co za peníze od Kuřete pořídíme?

Již 20 let pracujeme s dětmi a jejich rodinami, které jsou zasažené traumatickou událostí – úmrtím v rodině, dopravní nehodou, vážnou nemocí, týráním, přírodní katastrofou… Prostřednictvím projektu chceme zmírnit negativní dopady prožitého traumatu na dítě a podpořit jeho rodiče ve schopnosti být dítěti v takové situaci oporou. Toto předpokládá zvládnutí krizového stavu dítětem, stabilizaci psychického stavu dítěte prostřednictvím terapie a cílenou terapeutickou práci s jeho rodinou.

Přečtěte si příběh 13leté dívky

(uvedené jméno dítěte je fiktivní)

Obrátili se na nás o pomoc rodiče 13 leté Adély poté, co zjistili, že Adélu sexuálně obtěžoval její strýc (bratr otce).

Rodiče si u Adély posledního půl roku všímali velké změny ve školním prospěchu, Adéla – dříve jedničkářka – spadla na trojky. Začala dostávat poznámky za nepozornost ve škole, na rodičovských schůzkách rodiče dostali informace, že Adéla je ve škole „úplně mimo“. Přestala se stýkat s kamarádkami, čas trávila hlavně zavřená u sebe v pokoji a postupně ztrácela zájem o své koníčky a rodinné aktivity, kterých se vždy ráda účastnila. Rodiče si mysleli, že je to projev puberty.

Během hodiny sexuální výchovy ve škole se Adéla rozplakala a učitelka volala rodičům, aby si jí odvezli domů. Doma se Adéla svěřila, že cca půl roku – když je Adéla na víkend u sestřenice – za ní chodí strýc do koupelny, kouká na ni, komentuje rozvoj jejích sekundárních pohlavních znaků. A jednou jí ve vaně sahal na prsa a do rozkroku.

Pozvali jsme si ke konzultaci celou rodinu (vyjma nezletilého 9letého bratra) a byl stanoven plán pomoci směrem k celé rodině. Adéla nedokázala o svých pocitech mluvit před rodiči, viděla, jak silně se to obou rodičů dotýká, a nechtěla jim přidělávat starosti. Proto s Adélou pracovala individuálně dětská psycholožka, která se věnovala krizové intervenci směrem k Adéle.

Oba rodiče byli celou situací hodně zasaženi. Matka, která strýce neměla nikdy moc ráda, ho zcela zavrhla a odsoudila a hodlala dát celou záležitost do šetření policie. Otce dívky s jeho bratrem – strýcem Adély – spojoval velmi blízký vztah a celá událost ho zdrtila. Bylo pro něj těžké se v situaci zorientovat a zaujmout jednoznačný postoj. Chtěl řešit celou událost pouze v mezích rodiny.

S ohledem na rozdílné potřeby a reakce na situaci u každého v rodině jim byla poskytnuta individuální terapeutická podpora. Po krizových intervencích a základní stabilizaci jsme se domluvili na postupném propojování konzultací. Nyní jsme v situaci, kdy po individuálních sezeních pracujeme s Adélou i rodiči společně.

Po půl roce spolupráce se situace výrazně zklidnila. Adéla dokáže více mluvit o tom, co cítí a potřebuje. Došlo u ní ke zlepšení prospěchu, dokáže se zase věnovat svým koníčkům a svůj volný čas tráví s kamarádkami nebo s rodinou. Ustoupily noční můry i úzkosti (třes rukou, bolesti břicha, problémy se soustředěním), které jí trápily. Rodiče jí umí dát prostor a pro tu chvíli oddělit to, co se děje s nimi. Rodiče si více naslouchají, hledají u sebe podporu.

Současně byly po důkladném rozboru s oběma rodiči učiněny kroky odpovídající platným zákonům, ale tak, aby Adéla nebyla více vystavena zpětnému popisu pro ni traumatických událostí.