Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka Nadace rozvoje
občanské společnosti a České televize

SPRP, z.s.

Název projektu: Hernička
Částka: 168 202 Kč
Region: Severozápad
Stav: Čekají na podporu

Co za peníze od Kuřete pořídíme?

Projekt Hernička je zaměřený na vybavení pracoviště pomůckami a hračkami pro děti s postižením a jejich zapůjčování s instruktáží k použití v rodinách a také na vytvoření prostoru pro setkávání. Použití pomůcek je jedním ze základních nástrojů podpory vývoje dítěte v rané péči. Speciální pomůcky a hračky umožní také diagnostiku a především rozvoj dětí – pohyb, smysly, komunikace, a zapojení do běžného života.

Přečtěte si příběh Honzíka

Honzík se narodil jako zdravý chlapeček ke staršímu bráškovi, kterému byla diagnostikována vývojová dysfázie. Rodina se tak již před narozením Honzíka potýkala u staršího syna s onemocněním, které komplikuje porozumění řeči a možnost přirozeného vývoje komunikace.

Honzíkovo narození bylo pro rodinu radostnou událostí, velké starosti nastaly v okamžiku, kdy Honzík utrpěl úraz hlavičky (pád na dřevotřískovou desku), po kterém musel být dlouhodobě hospitalizován a opakovaně operován v celkové anestezii. Honzíkova rekonvalescence se následně dařila poměrně úspěšně. Honzík začal být opět spokojený veselý chlapeček, který rád běhá, „lumpačí“ a miluje kontakt a srandu se svými nejbližšími.

Jelikož Honzík verbálně téměř nekomunikuje, začala mít maminka po zkušenostech se starším synem obavy o jeho vývoj, a proto navštívila rodina na jaře 2017 dětskou psycholožku. V současné chvíli není jasné, zda opoždění v řečovém vývoji je spjato s Honzíkovým úrazem, opakovanými anesteziemi či jiným důvodem. Rodině byla doporučena spolupráce s ranou péčí.

S Honzíkem a celou rodinou v současnosti pracujeme na podpoře komunikačních dovedností, snažíme se najít činnosti, které by Honzíka motivovaly pro komunikaci s okolím. Rozvíjíme neverbální a obrázkové metody pro možnosti vyjádření Honzíkových potřeb. Honzík je z důvodu omezené komunikace znevýhodněn v kontaktu s okolím, a i svými vrstevníky.

Díky projektu a podpoře ambulantních služeb bychom rádi vytvořili prostor, ve kterém by se Honzík a další uživatelé služby mohli setkávat v příjemném a motivujícím prostředí. Rádi bychom obohatili naši hračkárnu a hernu o pomůcky, které by podporovaly vývoj dětí s různou úrovní vývoje. Jde nám o zařízení multisenzorické místnosti, která by byla proměnlivá, jak pro potřeby dětí s těžkým kombinovaným postižením, tak i pro předškolní děti s potřebou strukturované činnosti.

Herna by také měla být zařízena pro kvalitní speciálně pedagogickou diagnostiku, která je součástí vstupního jednání zájemců o služby rané péče. Možnost nejen vedené hry s poradcem či rodičem, ale i pozorování dítěte při vlastní volné hře a reakce na nové podněty je pro nás nedocenitelnou příležitostí, jak pracovat na podpoře vývoje.