Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní projekt

Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize

Tilia – občanské sdružení, z.s.

Název projektu: Slunce - sociální integrace dětí z dětských domovů
Částka: 326 038 Kč
Region: Středočeský kraj
Stav: Dostali Vaši podporu

Projekt je zaměřen na realizaci programů získávání základních sociálních a profesních dovedností pro dospívající mládež dětských domovů. Mladí lidé absolvují celkem 10 víkendových kurzů v průběhu deseti měsíců, během kterých se probírají důležitá témata jako: příprava na odchod z dětského domova do společnosti, začlenění na trh práce, základní ekonomických znalosti, prevence rizikového chování či prohlubování sociálně komunikačních dovedností. Díky tomuto projektu se tito mladí lidé naučí lépe komunikovat, zorientují se v různých poradenských službách a budou vědět, jak si po odchodu z dětského domova říct o pomoc. Zároveň je kladen důraz na zvyšování jejich vlastních kompetencí, samostatnosti a nezávislosti. Projekt také mladým lidem pomůže usnadnit vstup na trh práce a celkovou integraci do společnosti. Petr se například díky těmto kurzům více otevřel, aktivně se zapojil do všech aktivit a projekt mu také pomohl v rozhodování se o budoucím povolání, které je v počítačových vědách.

Přispět můžete zde: https://www.pomoztedetem.cz/pomahejte-s-kuretem/platba-on-line/

Podívejte se na příběhy dalších organizací https://www.pomoztedetem.cz/o-pomozte-detem/top-30/.