Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka Nadace rozvoje
občanské společnosti a České televize

Podpořené projekty z 21. ročníku

Posledním květnovým dnem se uzavřel 21. ročník sbírkového projektu Pomozte dětem s celkovým výtěžkem ve výši 10 007 208 Kč. Částka bude použita na podporu 31 ročních projektů neziskových organizací po celé ČR a podporu individuálních projektů zaměřených na pomoc dětem.

Celkem tak pomůžeme 1 721 ohroženým a znevýhodněným dětem.

Amalthea z.s.
"Rodiče, já k tomu mám také co říct!" - zapojení dětí do mediace
Částka: 350 000 Kč
Dostali Vaši podporu
APLA Jižní Čechy, z.ú.
Naučím se, jak Vám porozumět
Částka: 245 945 Kč
Dostali Vaši podporu
Arkadie, o.p.s.
Pravidelná doprava dětí se zdravotním postižením
Částka: 350 000 Kč
Dostali Vaši podporu
Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR z.s.
Lépe doma pečovat i rehabilitovat
Částka: 350 000 Kč
Dostali Vaši podporu
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Podpora dětí z ústavních zařízení a náhradních rodin
Částka: 349 800 Kč
Dostali Vaši podporu
Centrum LOCIKA, z.ú.
Dětství bez násilí a strachu
Částka: 329 070 Kč
Dostali Vaši podporu
Centrum pro rodinu a sociální péči
V rytmu ADHD
Částka: 148 050 Kč
Dostali Vaši podporu
Česká asociace streetwork, z.s.
Děti internetu
Částka: 342 500 Kč
Dostali Vaši podporu
Cesta domů, z.ú.
Rozšíření kapacity domácího hospice Cesty domů pro dětské pacienty
Částka: 350 000 Kč
Dostali Vaši podporu
Člověk v tísni, o. p. s.
Do školy s odvahou
Částka: 330 000 Kč
Dostali Vaši podporu
Děti patří domů, z.s.
Hostitelská péče pro děti z dětských domovů a příprava k ní
Částka: 338 265 Kč
Dostali Vaši podporu
Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Neobyčejný kamarád
Částka: 208 862 Kč
Dostali Vaši podporu
Dobrovolnické centrum, z.s.
Přátelství bez předsudků
Částka: 275 600 Kč
Dostali Vaši podporu
HoSt Home-Start ČR
HOSTem v rodině
Částka: 350 000 Kč
Dostali Vaši podporu
I MY, o.p.s.
Opomíjené dětství
Částka: 310 719 Kč
Dostali Vaši podporu
Klub nemocných cystickou fibrózou z.s.
Edukace rodičů "slaných dětí"
Částka: 295 000 Kč
Dostali Vaši podporu
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
To nejdůležitější je doma.
Částka: 350 000 Kč
Dostali Vaši podporu
Oblastní charita Kutná Hora
Spolu Na Sioně
Částka: 344 925 Kč
Dostali Vaši podporu
PARENT PROJECT, z.s.
Nejste sami
Částka: 348 000 Kč
Dostali Vaši podporu
Paspoint, z. ú.
Volný čas u dětí s PAS: Pojďme si hrát
Částka: 348 075 Kč
Dostali Vaši podporu
Porozumění Litvínov, z. s.
Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením „Klubíčko“
Částka: 329 399 Kč
Dostali Vaši podporu
RATOLEST BRNO z.s.
4 kroky vpřed
Částka: 312 758 Kč
Dostali Vaši podporu
Sdružení D, z.ú.
Divadlo forum aneb Emoce pro život - rozšíření
Částka: 350 000 Kč
Dostali Vaši podporu
Sdružení pěstounů Polárka, z.s.
Rozvojové víkendy pro děti z pěstounských rodin
Částka: 165 236 Kč
Dostali Vaši podporu
Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.
Samostatně do života
Částka: 255 000 Kč
Dostali Vaši podporu
SPOLEČNĚ JEKHETANE, o.p.s.
Pomůžeme dětem změnit život
Částka: 291 300 Kč
Dostali Vaši podporu
Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením z.ú.
Odlehčovací služby
Částka: 296 277 Kč
Dostali Vaši podporu
Vzájemné soužití o.p.s
„Budu tím, čím chci být“
Částka: 167 475 Kč
Dostali Vaši podporu
Za Sklem, o.s.
Podpora a aktivizace dětí s poruchou autistického spektra
Částka: 92 300 Kč
Dostali Vaši podporu
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
Integrované sportovně rehabilitační pobyty pro děti s postižením
Částka: 220 000 Kč
Dostali Vaši podporu
Amalthea z.s.
"Rodiče, já k tomu mám také co říct!" - zapojení dětí do mediace
Dostali Vaši podporu
Částka: 350 000 Kč
APLA Jižní Čechy, z.ú.
Naučím se, jak Vám porozumět
Dostali Vaši podporu
Částka: 245 945 Kč
Arkadie, o.p.s.
Pravidelná doprava dětí se zdravotním postižením
Dostali Vaši podporu
Částka: 350 000 Kč
Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR z.s.
Lépe doma pečovat i rehabilitovat
Dostali Vaši podporu
Částka: 350 000 Kč
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Podpora dětí z ústavních zařízení a náhradních rodin
Dostali Vaši podporu
Částka: 349 800 Kč
Centrum LOCIKA, z.ú.
Dětství bez násilí a strachu
Dostali Vaši podporu
Částka: 329 070 Kč
Centrum pro rodinu a sociální péči
V rytmu ADHD
Dostali Vaši podporu
Částka: 148 050 Kč
Česká asociace streetwork, z.s.
Děti internetu
Dostali Vaši podporu
Částka: 342 500 Kč
Cesta domů, z.ú.
Rozšíření kapacity domácího hospice Cesty domů pro dětské pacienty
Dostali Vaši podporu
Částka: 350 000 Kč
Člověk v tísni, o. p. s.
Do školy s odvahou
Dostali Vaši podporu
Částka: 330 000 Kč
Děti patří domů, z.s.
Hostitelská péče pro děti z dětských domovů a příprava k ní
Dostali Vaši podporu
Částka: 338 265 Kč
Diakonie ČCE – středisko Rolnička
Neobyčejný kamarád
Dostali Vaši podporu
Částka: 208 862 Kč
Dobrovolnické centrum, z.s.
Přátelství bez předsudků
Dostali Vaši podporu
Částka: 275 600 Kč
HoSt Home-Start ČR
HOSTem v rodině
Dostali Vaši podporu
Částka: 350 000 Kč
I MY, o.p.s.
Opomíjené dětství
Dostali Vaši podporu
Částka: 310 719 Kč
Klub nemocných cystickou fibrózou z.s.
Edukace rodičů "slaných dětí"
Dostali Vaši podporu
Částka: 295 000 Kč
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
To nejdůležitější je doma.
Dostali Vaši podporu
Částka: 350 000 Kč
Oblastní charita Kutná Hora
Spolu Na Sioně
Dostali Vaši podporu
Částka: 344 925 Kč
PARENT PROJECT, z.s.
Nejste sami
Dostali Vaši podporu
Částka: 348 000 Kč
Paspoint, z. ú.
Volný čas u dětí s PAS: Pojďme si hrát
Dostali Vaši podporu
Částka: 348 075 Kč
Porozumění Litvínov, z. s.
Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením „Klubíčko“
Dostali Vaši podporu
Částka: 329 399 Kč
RATOLEST BRNO z.s.
4 kroky vpřed
Dostali Vaši podporu
Částka: 312 758 Kč
Sdružení D, z.ú.
Divadlo forum aneb Emoce pro život - rozšíření
Dostali Vaši podporu
Částka: 350 000 Kč
Sdružení pěstounů Polárka, z.s.
Rozvojové víkendy pro děti z pěstounských rodin
Dostali Vaši podporu
Částka: 165 236 Kč
Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.
Samostatně do života
Dostali Vaši podporu
Částka: 255 000 Kč
SPOLEČNĚ JEKHETANE, o.p.s.
Pomůžeme dětem změnit život
Dostali Vaši podporu
Částka: 291 300 Kč
SPONDEA, o.p.s.
Společně z bludnoho kruhu traumatu II
Dostali Vaši podporu
Částka: 350 000 Kč
Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením z.ú.
Odlehčovací služby
Dostali Vaši podporu
Částka: 296 277 Kč
Vzájemné soužití o.p.s
„Budu tím, čím chci být“
Dostali Vaši podporu
Částka: 167 475 Kč
Za Sklem, o.s.
Podpora a aktivizace dětí s poruchou autistického spektra
Dostali Vaši podporu
Částka: 92 300 Kč
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
Integrované sportovně rehabilitační pobyty pro děti s postižením
Dostali Vaši podporu
Částka: 220 000 Kč