Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní sbírka nadace rozvoje
občanské společnosti a české televize

Pro podpořené

 

Jak žádat o změny

Změny projektu je možné nahlásit kdykoliv v průběhu realizace projektu, nejpozději však v závěrečné zprávě o realizaci projektu. Změny velkého rozsahu je nutné NROS nahlásit 30 dní před uskutečněním změny.

O změnách týkajících se obsahu projektu informujte NROS elektronicky, v těle e-mailu zaslaném na projektyPD@nros.cz. V předmětu zprávy uveďte číslo projektu.

Ke změnám týkajícím se rozpočtu projektu přiložte vyplněný   Formulář pro finanční změny.

Pro zjednodušení výpočtu limitů změn můžete použít   Pomůcku k posouzení povinnosti příjemce nahlásit plánovanou změnu rozpočtu.

Jak probíhá monitoring

Monitorovací dotazník pro 21. ročník nám zasílejte na adresu projektypd@nros.cz nejpozději do 29.2. 2020.

Při monitorovací návštěvě se ověřuje stav realizace projektu. Sledovány jsou dosažené výsledky a kroky, které byly k datu monitorovací návštěvy uskutečněny. Připravte si všechny projektové výstupy včetně dalších podkladů, které souvisí s realizací projektových aktivit a evidencí klientů.

Součástí monitorovací návštěvy je i kontrola efektivity využití přidělených finančních prostředků. Proto je nutné, aby byl při monitorovací návštěvě přítomen účetní/ekonom, který administrativně spravuje přidělené finanční prostředky, a aby byla připravena veškerá dokumentace k finančnímu vedení projektu.

Veškeré informace, se kterými se pracovníci NROS setkají v průběhu monitorování, mají charakter důvěrného sdělení.

U ročních projektů je příjemcům v polovině realizace projektu zasílán monitorovací dotazník. V něm uvedou stručný popis aktuálního stavu realizace projektu.

  Zapis Z Monit Navstevy VZOR

 Monitorovaci Dotaznik

Publicita: Jak prezentovat podpořený projekt

Pro správnou prezentaci projektu dodržujte   Pokyny k prezentaci projektu.

Loga ke stažení jsou k dispozici zde.

Pro zaslání loga v křivkách nás oslovte na adrese projektyPD@nros.cz.

Jak vypracovat závěrečnou zprávu
Příjemce je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení období realizace projektu předložit Nadaci rozvoje občanské společnosti závěrečnou zprávu obsahující informace o projektu za celé období jeho realizace, včetně závěrečného vyúčtování projektu.

 

ROČNÍ PROJEKTY – vše o závěrečné zprávě

Závěrečná zpráva se skládá z:

  Formuláře závěrečné zprávy pro roční projekty

  Vyúčtování projektových nákladů

  Soupisky projektových nákladů

a dalších požadovaných příloh (viz formulář Závěrečné zprávy, přílohy).

Podívejte se na   Pokyny k vypracování závěrečné zprávy pro roční projekty.

Závěrečná zpráva slouží ke konečné kontrole realizace projektu. Úspěšným zhodnocením projektu, je projekt uzavřen a následně je příjemcům zaslána závěrečná platba.

 

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY – vše o závěrečné zprávě

Závěrečná zpráva se skládá z:

  Formuláře závěrečné zprávy pro individuální projekty

  Vyúčtování projektových nákladů

  Soupisky projektových nákladů

a dalších požadovaných příloh (viz formulář Závěrečné zprávy, přílohy).

Podívejte se na    Pokyny k vypracování závěrečné zprávy pro individuální projekty.