Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pomozte dětem

charitativní projekt

Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize

Pro podpořené

Podpořené organizace – Roční projekty, Individuální projekty

Publicita: Jak prezentovat podpořený projekt

Pro správnou prezentaci projektu dodržujte   Pokyny k prezentaci projektu.

Loga ke stažení jsou k dispozici zde.

Pro zaslání loga v křivkách nás oslovte na adrese projektyPD@nros.cz.

 

změny v projektu

Změny v projektu je povinné hlásit na email projektyPD@nros.cz. V předmětu zprávy uveďte číslo projektu.

Obsahové změny – v těle emailu

Finanční změny – popsat v těle emailu a rozepsat do   Formulář pro finanční změny.

Malé změny v rozpočtu není nutné hlásit. Pro ujištění, zda vaše změna je malá, využijte   Pomůcku k posouzení. Zde se dozvíte, zda změnu hlásit, či ne.

 

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

Roční projekty mají povinnost v polovině realizace projektu vyplnit Průběžnou zprávu z projektu.

Pozor! Je nový formulář průběžné zprávy, starý typ nebude platný.

Pro správné vyplnění Průběžné zprávy si projděte Pokyny k vypracování průběžné zprávy.

Průběžná zpráva se vyplňuje za první polovinu trvání projektu, tedy období od 1.7.2020 do 31.12.2020.

Průběžná zpráva obsahuje jak obsahovou část projektu, tak i finanční. Ke každé je potřeba dodat podklady k ověření, ke kterým se příjemci zavázali při psaní žádosti či je vyžadujeme pro finanční část.

Obsahová část průběžné zprávy

Finanční část průběžné zprávy

Vyplněnou průběžnou zprávu zašlete pouze elektronicky dle pokynů v Pokyny k vypracování průběžné zprávy na adresu projektypd@nros.cz nejpozději do 21. února 2021.

 

 závěrečná zpráva

Příjemce je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení období realizace projektu předložit Nadaci rozvoje občanské společnosti závěrečnou zprávu obsahující informace o projektu za celé období jeho realizace, včetně závěrečného vyúčtování projektu.

Závěrečná zpráva slouží ke konečné kontrole realizace projektu. Úspěšným zhodnocením projektu, je projekt uzavřen a následně je příjemcům zaslána závěrečná platba.

Závěrečnou zprávu zasílejte na adresu projektypd@nros.cz.

 

MIMOŘÁDNÁ VÝZVA “KUŘE S AKTOVKOU” – povinné podklady

  Závěrečná zpráva s vyúčtováním

 

ROČNÍ PROJEKTY – povinné podklady

  Formuláře závěrečné zprávy pro roční projekty

  Vyúčtování projektových nákladů

  Soupisky projektových nákladů

a dalších požadovaných příloh (viz formulář Závěrečné zprávy, přílohy).

Podívejte se na   Pokyny k vypracování závěrečné zprávy pro roční projekty.

 

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY – povinné podklady